Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ฟื้นฟูเมือง เรื่องของเรา

ฟื้นฟูเมือง เรื่องของเรา

               ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง หรือ UDDC(Urban Design and Development Center) เป็นศูนย์ตั้งใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี สสส. เป็นผู้สนับสนุน มีจุดประสงค์จะฟื้นฟูเมืองผ่านกระบวนการ (1) การรื้อถอนและสร้างขึ้นใหม่ (2) การแก้ไขปรับปรุง     พื้นที่ และ(3) การอนุรักษ์ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเมืองให้น่าอยู่ ซึ่งหนึ่งในมาตรการเหล่านั้น คือ การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

               ในระยะเริ่มแรก ศูนย์จะเน้นเพียงบางพื้นที่เท่าที่ความสามารถปัจจุบันจะอำนวย เช่น ย่านสะพานปลา(ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) ย่านกะดีจีน-คลองสวน(อยู่ริมแม่น้ำเช่นกัน) พื้นที่ใต้ทางด่วนสายศรีรัช(เพชรบุรี-สาทร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ(พื้นที่ตัวอย่างของเขตมหาวิทยาลัย) ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ(ศูนย์กลางการคมนาคม) พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้ารังสิต(งานนี้เป็นการมองไปในอนาคต)

               ศูนย์ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ นักออกแบบ นักผังเมือง สถาปนิก วิศวกร และผู้สนใจจำนวนมาก

บรรยากาศการลงทะเบียนในวันเปิดศูนย์

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย            แสดงปาฐกถาธรรมพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ทีมงาน UDDC

        นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและประธานฯ                   กล่าวปราศรัยบรรยายหัวข้อ ‘การฟื้นฟูเมืองเพื่อเศรษฐกิจสังคมที่ยั่งยืน’                               ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่า กทม.                                แสดงเจตจำนงในการให้ความร่วมมือกับศูนย์      

ดร.ขวัญสรวง อติโพธิ เดินชมนิทรรศการ

ทีมงาน UDDC ได้ถ่ายภาพความต้องการของผู้ใช้จักรยานก่อนการจัดงาน

ถ่ายภาพร่วมก่อนปิดงาน

 (ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สสส. ,กระทรวงการคลัง, กรุงเทพมหานคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, )

              ชมรมฯซึ่งสนใจเรื่องเดินและจักรยานเป็นพื้นฐาน จึงได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์และศึกษาแนวคิดเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานเพื่อสังคมสืบไป

สิงหาคม 2556                              

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น