Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ แนะนำการขี่จักรยานให้ปลอดภัย…กิจกรรมสองทศวรรษ สองสถาปัตย์ฯ

ชมรมฯ แนะนำการขี่จักรยานให้ปลอดภัย…กิจกรรมสองทศวรรษ สองสถาปัตย์ฯ

       ในโอกาสที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ ๒๐ และจากการที่มหาวิทยาลัยทั้งสองกำลังส่งเสริมการใช้จักรยานของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรอย่างจริงจัง อาจารย์และศิษย์เก่าส่วนหนึ่งได้คิดกิจกรรมขึ้นให้ชื่อว่า สู่สองทศวรรษ สองสถาปัตย์ สองล้อปั่นชมสถาปัตยกรรม เชิญชวนกันมาเรียนรู้การส่งเสริมการใช้จักรยานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในเช้าวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖

     ทีมงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบและโครงสร้างการใช้จักรยานที่นั่น ได้นำผู้มาเยือนขี่ “จักรยานสีขาว” ที่จัดไว้ให้ยืมใช้ ออกขี่ทางจักรยานสัมผัสสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน ซึ่งมีทางจักรยาน ทั้งทางหลักกว้าง ๗ เมตรที่ใช้ร่วมกับคนเดินเท้า และทางรองกว้าง ๑.๕ – ๒ เมตรที่ใช้การทาสีฟ้าบนถนนหรือทางเท้ามาเป็นทางจักรยาน มีทั้งเป็นช่องทางบนถนนทั่วไปและกั้นแยกต่างหากชัดเจน  ป้ายสัญญาณ และการทำงานของทีม รปภ. โดยหยุดแวะชมและแนะนำพื้นที่หรืออาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นน่าสนใจ พร้อมกับบอกเล่าภาพรวมของระบบจักรยานของที่นั้น รวมทั้งปัญหาที่ยังเผชิญอยู่ เช่น การมีคนภายนอกเข้ามาขโมยจักรยาน เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไปที่สำนักงานกองกายภาพฯ ฟังการบรรยายประกอบการฉายภาพข้อควรรู้ก่อนออกสู่ถนนด้วยจักรยาน” โดยนายอิทธิพล บารมีเกรียงไกร ประชาสัมพันธ์โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยการรู้จักจักรยาน การใช้สัญญาณมือ การรู้และปฏิบัติตามกฎจราจร การดูแลและซ่อมแซมจักรยานให้อยู่ในสภาพดี และการใช้เครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ เป็นต้น  จากนั้น นายกวิน ชุติมา กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจักรยาน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ชี้ว่า อุบัติเหตุกว่าร้อยละ ๓๐ (ในไทย) ถึงร้อยละ ๖๐ (ในสหรัฐอเมริกา) เกิดจากผู้ขี่พลาดพลั้งล้มเอง ในขณะที่เพียงราวร้อยละ ๒๐ เกิดจากยานพาหนะอื่น  ดังนั้นอุบัติเหตุจักรยานจะป้องกันไปได้มากเมื่อผู้ใช้จักรยานรู้ข้อปฏิบัติในการขี่จักรยานที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และได้ให้คำแนะนำที่เป็นรูปธรรมไปหลายประการ  ก่อนกิจกรรมจะเสร็จสิ้นในช่วงราวเที่ยงวัน

บรรยากาศภาพกิจกรรมสบายๆ “สู่สองทศวรรษ สองสถาปัตย์ สองล้อปั่นชมสถาปัตยกรรม และระบบการจัดการจักรยานที่ดีของ ม.มหิดล”

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

(ขอบคุณภาพประกอบข่าวบางส่วนจาก อ.กฤษณะพล วัฒนวันยู)

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น