Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / งานนี้มีเฮ…ครม.ผ่านมติ เดิน-จักรยานแล้ว

งานนี้มีเฮ…ครม.ผ่านมติ เดิน-จักรยานแล้ว

           (ด้านล่างนี้เป็นเนื้อหาที่เสนอก่อนหน้าที่ขอปรับข่าว…)

           สายวันที่ 19 พฤศจิกายน2556  ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสูงสุดอีกวันหนึ่งของวงการเดินและจักรยานไทย อันรวมความไปถึงคนพิการ  เพราะคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเรื่อง‘การจัดระบบและโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน’แล้ว

            สืบเนื่องจากการที่หลายฝ่าย  อันรวมถึงชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(ทีซีซี)  ได้ร่วมด้วยช่วยกันผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะว่าด้วยการเดินและการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน  ผ่านกระบวนการและการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

            โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  จนได้ออกมาเป็นฉันทามติ‘มติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 5’เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555  และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ในอีกขั้นตอนหนึ่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

            ทั้งนี้ตามขั้นตอนทางกฎหมาย  มติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งคสช.โดยนายพงษ์เทพ  เทพกาญจนา  รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานคสช. ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของครม.เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งครม.ได้ให้ความเห็นชอบมติคสช. นี้แล้วในช่วงสายของวันดังกล่าว

(ทีมคณะทำงานขับเคลื่อนมติเดิน-จักรยาน ขณะรอเข้าชี้แจงครม.)

อนึ่งมีข้อสังเกตว่า หัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานราชการหลายแห่งได้มีหนังสือแสดงความเห็นสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเดิน-จักรยานนี้  มาก่อนการพิจารณาของครม.ด้วย เช่น นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง(รมต.กระทรวงการคลัง) นายพงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล(รมว.กระทรวงพลังงาน)  นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ(รมต.กระทรวงมหาดไทย)  นายสนธยา  คุณปลื้ม(รมต.กระทรวงวัฒนธรรม)  นายประเสริฐ  บุญชัยสุข  (รมต.กระทรวงอุตสาหกรรม) นางปวีณา  หงสกุล(รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์(รมต.กระทรงคมนาคม)  นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี(รมต.กระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,สศช.)

 

จากนี้ไป  กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็สามารถนำมติครม.นี้ไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ วางแผนและแผนงาน รวมทั้งของบประมาณ ตลอดจนนำงบประมาณที่ได้ไปใช้เพื่อพัฒนาทั้งโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างของสังคม  ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตไทย  ในการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

           รายละเอียดของมติครม.กับมติคสช.นี้เข้าใจว่าอาจมีส่วนที่ไม่ตรงกันหรือต่างกันบ้างเล็กน้อย  ตรงนี้ยังไม่เด่นชัด เมื่อเราได้รายละเอียดดังกล่าวจากสำนักเลขาธิการครม. เราจะนำความคืบหน้ามานำเสนอต่อพวกเราต่อไป

            แต่ ณ เวลานี้  เราขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะในระดับชาติ  ออกมาจนถึงจุดที่จะเรียกว่า‘จุดสูงสุด’ก็ได้นี้

            และ  ขอขอบพระคุณทุกๆคนไว้ ณ ที่นี้ด้วยเช่นกัน

            ขอบคุณครับ  ขอบคุณค่ะ

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น