Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ จัดขี่จักรยานรณรงค์ “ปั่นต้านโกง”

ชมรมฯ จัดขี่จักรยานรณรงค์ “ปั่นต้านโกง”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย มูลนิธิโอกาส และชุมชนในกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดกิจกรรมชวนผู้ใช้จักรยานมา “ปั่นต้านโกง” โดยเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรม“เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง” ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดรวมพลังประชาชนครั้งสำคัญมาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ “โกง”  ด้วยการเดิน วิ่ง และขี่จักรยานในบริเวณใจกลางกรุงเทพมหานคร

ชมรมฯ ประกาศชัดว่า การจัดกิจกรรมนี้ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันซึ่งเริ่มด้วยการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นกัน โดยชมรมฯ วางแผนทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมาแล้วหลายเดือน เพราะต้องการชวนผู้ใช้จักรยานมาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่า เราต่อต้านการโกงทุกรูปแบบและคนโกงทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ในภาคส่วนไหน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการเมือง หรือภาคประชาชน   

ชมรมฯ ได้รับการตอบสนองจากผู้ใช้จักรยาน รวมทั้งผู้แทนชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหานคร กว่า 600 คน มาขี่จักรยานเป็นขบวนแถวอย่างสวยงามเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จากวัดมกุฎกษัตริยารามไปวนรอบพระตำหนักสวนจิตรลดา ผ่านอาคารรัฐสภา ลานพระบรมรูปทรงม้า ย่านเทเวศ บางลำพู ถนนพระอาทิตย์ มาเข้าเส้นชัยจุดเดียวกับนักเดินและนักวิ่งที่สนามหลวง  ที่นี่ผู้ใช้จักรยานได้ร่วมกันประกาศ “ไม่โกง ไม่โกง ไม่โกง” ดังกึกก้อง   จากนั้น ศ.กิตติคุณธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมฯกับตัวแทนผู้ใช้จักรยานและชาวชุมชนในกทม. ได้ขึ้นเวทีมอบใบประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นในรูปแบบไปรษณียบัตรของชาวชุมชนกว่า 10,000ใบให้กับประธาน รองประธาน และกรรมการองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น

ข้อความในใบประกาศซึ่งมีการอ่านบนเวทีได้ยินไปทั่วบริเวณงานมีดังนี้

“ชาวชุมชนในกทม. ในฐานะภาคประชาชน เห็นด้วยตามหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จึงขอสนับสนุนและเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติการในระดับชุมชน เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทย  ชุมชนมีข้อตกลงระหว่างกันเพื่อสนับสนุนและเป็นแนวร่วมปฏิบัติการดังต่อไปนี้

1.ชุมชนในกทม. ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันมิให้เกิดการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกับชุมชน

2.ชุมชนในกทม. ยินดีให้ความร่วมมือในการไม่เพิกเฉย และเปิดเผยข้อมูลหากพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในชุมชนและสังคม

3.ชุมชนในกทม. ยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ในการปลูกฝังเด็ก เยาวชน รวมทั้งระดับครอบครัว ในการอบรมสั่งสอนมิให้เห็นด้วยและเพิกเฉยกับการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย”

ชมรมฯ ต้องขอขอบคุณผู้ใช้จักรยานทุกคนที่ให้ความร่วมมือมาร่วมในการขี่จักรยานรณรงค์ครั้งนี้ โดยเฉพาะอาสาสมัครที่ช่วยดูแลขบวนจักรยาน จนเป็นไปอย่างเรียบร้อยสวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนโดยทั่วไป  ทราบจากผู้เข้าร่วมหลายท่านว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ขี่จักรยานออกบนท้องถนนในกรุงเทพฯ ผู้จัดจึงหวังว่าท่านคงได้รับประสบการณ์ที่ดี มีทักษะและความมั่นใจในการขี่จักรยานร่วมกับรถอื่นๆมากขึ้น และตัดสินใจออกมาใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน แสดงให้คนทั่วไปเห็นว่า เราสามารถใช้จักรยานไปไหนมาไหนได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ดีต่อสุขภาพทั้งตนเองและสังคม โดยไม่ต้อง “โกง” (คือไม่ต้องฝ่าฝืนกฎจราจร)

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

18 ธันวาคม 2556

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น