Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศทุนวิจัย เดิน-จักรยาน ประจำปี 57

ประกาศทุนวิจัย เดิน-จักรยาน ประจำปี 57

      TCC ประกาศทุนวิจัยด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2557 

  • วัตถุประสงค์: เพื่อหาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของชุมชน ทั้งในเขตเมืองและชนบท เพื่อเป็นข้อมูลสร้างแรงกดดันด้านวิชาการ ในการขับเคลื่อนและผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ 
  • ชมรมฯ โดยโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย จึงประกาศให้ทุนวิจัย ประจำปี 2557

        (1) ขอบเขตงานวิจัย: เน้นงานวิจัยด้านความปลอดภัย เดิน -จักรยาน 
        (2) ข้อพิจารณา: เป็นงานวิจัยที่เน้นภาพกว้างของสังคมไทย ไม่เน้นเฉพาะพื้นที่
        (3) ผู้มีสิทธิ์ขอทุน: นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
        (4) งบประมาณ: 10,000 – 200,000 บาท หรือมากกว่า  ทั้งนี้จะพิจารณาตามกรอบ-ขอบเขตงานเป็นหลัก
        (5) ระยะเวลา: บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557

    หมายเหตุ:

  • เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด !!!! ผู้ที่ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาก่อน จะได้รับการพิจาณาตามกระบวนการก่อน(กลั่นกรองและสนับสนุนทุน)
  • หากทุนวิจัยหมด ข้อเสนอโครงการของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา

ประเด็นที่เชื่อมโยงกับ “ความปลอดภัย เดิน-จักรยาน” ได้แก่ 

(1) กฏหมายและนโยบาย (Law & Policy)

(2) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

(3) การเชื่อมต่อ (Network)

(4) ทัศนคติและพฤติกรรม (Behavior)

(5) ความคุ้มค่าทางสังคม (SROI)

(6) ผลงานวิจัยเดินและจักรยานอื่นๆ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ดังนี้

(1) ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนทุน

(2) ตัวอย่างหัวข้อวิจัย

(3) ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 618 4434 หรือ tcc@thaicyclingclub.org หรือ jintanatcc@hotmail.com

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น