Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ชมรมฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

         การคมนาคมขนส่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ในสัดส่วนที่สูง คิดเป็นร้อยละ 13, 27 และ 50 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของมนุษย์ ทั่วโลก ในประเทศไทย และในกรุงเทพฯ ตามลำดับ  และในภาคคมนาคมขนส่งนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากรถยนต์ในสัดส่วนมากที่สุด โดยไทยมีรถยนต์ 28,484,829 คันในปี 2553 ใช้น้ำมันรวม 66,968,781 ล้านตัน คิดเป็นการปล่อยก๊าซ CO21,212,165 ตันต่อปี

          สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”ขึ้น ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีกิจกรรมหลายด้าน   หนึ่งในนั้นคือกิจกรรม Bike CO2 Offsetซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการแปลงระยะทางที่คนเมืองใช้จักรยานเดินทางแทนพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ เป็นปริมาณคาร์บอนที่ชดเชย (Carbon Offset)ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และรวบรวมเก็บบันทึกข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้เพื่อเป็นฐานข้อมูลของประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และจัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขยายผลต่อไป

กิจกรรมรณรงค์ที่ไม่นับระยะทาง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

กิจกรรม Bike CO2 Offsetจะพัฒนาระบบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับบันทึกและตรวจสอบระยะทางการเดินทางของผู้ใช้จักรยานในเมือง เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้จักรยานในการเดินทางแทนพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์มีส่วนร่วมอย่างสำคัญ จริงจัง และวัดได้ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความภูมิใจ เป็นแรงจูงใจ ส่งผลให้มีการเดินทางด้วยจักรยานมากขึ้น เท่ากับเป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชมรมฯ จึงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย โดยนายกวิน ชุติมา และนายอิทธิพล บารมีเกรียงไกร กรรมการและประชาสัมพันธ์ของชมรมฯ ได้เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบและอุปกรณ์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ที่ สสส.

ขณะฟังการบรรยาย เจ้าหน้าที่อธิบายการบันทึกข้อมูลต้องจัดทำอย่างไร

นอกจากการเข้าร่วมการอบรมแล้ว ชมรมฯ ได้ทราบว่า ทาง GSEI ตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 200 คน ที่จะต้องนำระบบและอุปกรณ์บันทึกและตรวจสอบระยะทางการเดินทางด้วยจักรยานไปใช้อย่างน้อย 6 เดือน เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมที่จะจัดขึ้น 2 ครั้งนี้เพียงประมาณ 100 คน จึงต้องการผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม โดยกระจายออกไปยังกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่หลากหลายมากขึ้น เช่น พนักงาน รปภ., แม่บ้าน, นักเรียน และพนักงานโรงงาน เป็นต้น  ชมรมฯ จึงจะสนับสนุนด้วยการหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายนี้ให้   อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมการอบรมทำให้พบว่า ระบบการบันทึกข้อมูลที่วางไว้ในขณะนี้น่าจะยุ่งยากซับซ้อนเกินไปสำหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จึงได้แจ้งให้ทาง GSEI ปรับปรุงให้ใช้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งทาง GSEI ก็รับจะนำไปพัฒนาเป็นคู่มือการใช้ระบบที่ง่ายขึ้นต่อไป

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น