Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ประชุมส่งเสริม เดิน-ปั่นจักรยาน ขายไอเดีย ออกแบบชุมชนจักรยาน

ประชุมส่งเสริม เดิน-ปั่นจักรยาน ขายไอเดีย ออกแบบชุมชนจักรยาน

สสส.-ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพฯ จัดประชุมวิชาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 ชู “ปฏิบัติได้-ปฏิบัติจริง” โชว์งานวิจัยพลังขับเคลื่อนสู่นโยบายชาติ ขายไอเดียออกแบบชุมชนจักรยาน พร้อมมอบรางวัลเด็กแห่งปี เด็กน้อยหัวใจจิตอาสาให้ “น้องอิ่ม”

เมื่อวันที่ 28ก.พ. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2:การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย (The 2nd Thailand Bike and Walk Forum:Practicality of Walking and Cycling in Thai Context) พร้อมพิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติรางวัลเด็กแห่งปี (Boy of the Year Award) ได้แก่ ด.ช.ณัฐวรรธน์ สุนทรวัฒน์ หรือน้องอิ่มเด็กน้อยหัวใจจิตอาสา

โดย ทพ.กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ในการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้คนไทยมีกิจกรรมทางกาย หรือ PA (Physical Activity) มากขึ้น โดยผ่านวิธีการที่จะต้องสามารถปรับใช้ได้กับชีวิตจริง เช่น การใช้จักรยานและเดินไปทำงาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงลดใช้พลังงาน บรรเทาปัญหาจราจร และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มความน่าอยู่ของชุมชนและเมืองได้

“การจัดทำวิจัยวิชาการประเด็นจักรยานในแง่มุมต่างๆ ถือเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่/ นโยบายที่เอื้อต่อการเดินและจักรยานและ ชุมชนจักรยาน ซึ่งกระตุ้นให้การเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติได้จริงในสังคมไทย” ทพ.กฤษดา กล่าว

ด้านทพ.อนุศักดิ์  คงมาลัย ประธานกรรมการกำกับทิศ โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย กล่าวว่า ยุทธศาสตร์สำคัญของโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย คือ การค้นหาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย เพื่อนำมาสร้าง

ฐานความรู้สู่การพัฒนา ที่จะทำให้การสร้างวิถีชีวิตที่เห็นความสำคัญกับการ “เดิน-จักรยาน”เป็นรูปธรรมที่สามารถ “ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง” ในบริบทของสังคมไทย ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จึงมุ่งเน้น ค้นหาบทเรียนนำไปสู่กายใจดี-โครงสร้างดี-สภาพแวดล้อมดี(เมืองน่าอยู่) -การจัดการที่ดี-ผังเมืองดี และปฏิบัติการที่ดี

ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์  ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีในการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการเดิน-จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันขึ้น เนื่องจากงานวิชาการด้านนี้มีอยู่น้อยมาก ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องอ้างอิงจากต่างประเทศ ทำให้ไม่มีคำตอบที่ตอบโจทย์ในบริบทของสังคมไทยได้ สำหรับการประชุมครั้งที่ 2 นี้มีการพัฒนามากขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งในด้านจำนวนบทความ  ความลึกเชิงวิชาการ และการประยุกต์ได้จริงในชุมชน  โดยมีทั้งบทความที่วัดตัวเลขออกมาในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์  และมีห้องพิเศษที่จัดไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในมุมมองของการสร้างชุมชนเดิน-จักรยานให้เกิดขึ้นจริงด้วย

“คาดหวังว่า การประชุมลักษณะนี้จะพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นการประชุมระดับชาติที่แท้จริง และเป็นแหล่งประชุมที่คนทำงานด้านเดิน-จักรยานจะต้องมาพบปะแลกเปลี่ยนกันทุกปี เพื่อที่จะร่วมกันหาคำตอบด้านการเดินทางที่ยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป” ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย กล่าว

สำหรับงานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ ผลดีของการเพิ่มกิจกรรมการเดินหรือการใช้จักรยานต่อตัวชี้วัดสุขภาพต่างๆในผู้สูงอายุ, การศึกษาลักษณะโครงสร้างและปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเท้า สำหรับคนเดินและจักรยานในกรุงเทพ, เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย และผลการตรวจทางเคมีเลือดของกลุ่มอาชีพที่มีกิจกรรมทางกายต่างกัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายไอเดีย เช่น การออกแบบชุมชนจักรยาน กรณีศึกษา ชุมชนร่มเกล้า โดยนักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แหล่งข่าวhttp://www.thairath.co.th/content/edu/406721

2 มีนาคม 2557

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น