TCC ตะลุยตราด!!!

TCC ตะลุยตราด : พบผู้ว่าฯ เพื่อจุดประกายเดิน – จักรยานในชีวิตประจำวัน – ชวนแหลมงอบ…ทำชุมชนจักรยาน – เดินร่วมงานตราดรำลึก – ดูงานที่ชุมชนเปร็ดใน – และอื่นๆอีกมากมาย วันที่ 23-24 มี.ค.57 

กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557:

เวลา 07:40 น.: การให้สัมภาษณ์วิทยุชุมชน จังหวัดตราด

ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ให้สัมภาษณ์วิทยุชุมชน FM 91.0 mhz ผ่านทางโทรศัพท์ ในประเด็น (1) ความเป็นมาของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (2) การเป็นสมาชิก ECF เป็นต้น

เวลา 10:00 น.: ปั่นดูพื้นที่…ชุมชนแหลมงอบ 

ชุมชนแหลมงอบเป็นชุมชนเล็กๆ ที่อยู่ติดทะเล มีพื้นที่ 154 ตร.กม. ประชาชน 18,709 คน (ณ ปี 2552) มีทั้งชาวไทย กัมพูชา และมุสลิม อาศัยอยู่ร่วมกัน ทุกๆหลังคาเรือนจะมีจักรยาน และใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน การเข้าไปจุดประกายเพื่อสร้างชุมชนจักรยานของ TCC ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการสร้างชุมชนจักรยานขึ้นได้ เพราะผู้นำชุมชน/ผู้บริหารเมืองเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้จักรยานหลากหลายรูปแบบ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอแหลมงอบ  ที่สำคัญในพื้นที่ยังมีการรวมกลุ่มของแต่ละกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมเฉพาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอสม. และกลุ่มอื่นๆ การเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน-จักรยานเป็นเรื่องที่ประชาชนทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ยังขาดเพียงการรณรงค์ส่งเสริมเท่านั้น

ปั่นไป…แวะทักทายผู้นำชุมชน

แวะเวียนหาดทรายดำที่ชุมชนบ้านยายหม่อม

พี่มาลินี สมาชิก ทต.แหลมงอบ และประธานอสม. ชี้ชวน TCC ดูทรายดำที่เนื้อละเอียดมาก…หน่วยงานภาครัฐจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเร็ววัน

ในวันอาทิตย์ พื้นที่ 2 ข้างทางของชุมชนแหลมงอบ
รถที่วิ่งไปมา เกือบจะนับคันได้

ไปไหนมาไหนระยะใกล้ๆ ไม่เดินไป ก็ปั่นไปจักรยานไป

อีกจุดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวด้วยจักรยาน…อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง

ทรายดำ ส่วนใหญ่เป็นแร่ไลมอไนท์ (limonite) มีเปลือกหอยและแร่ควอซ์เล็กน้อย มีเพียง 5 แห่งในโลก คือ ไต้หวัน มาเลเซีย รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐฮาวาย อเมริกา และบ้านเรา

เวลา 13:00 น.: TCC ร่วม “เดินไป” ในงานเทศกาล “108 ปี วันตราดรำลึก”

งานเทศกาล “ตราดรำลึก” เป็นเทศกาลที่จังหวัดตราดจัดขึ้นทุกปีเพื่อรำลึกถึงการได้อิสระภาพของเมืองตราด ซึ่งในปี 2557 นี้จัดขึ้นบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันตราดรำลึก ภายใต้แนวคิด“วันวาน วันนี้ วันหน้า บ้านฉันมีดี” โดยมีข้าราชการ ตลอดจนประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม โดยก่อนพิธีเปิดงานได้มีการจัดขบวนต่างเคลื่อนไปรอบเมืองตราด อาทิ ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขบวนแห่สิ่งศักดิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวตราด ขบวนเอกลักษณ์ของดีจากทุกอำเภอของจังหวัดตราด ทั้งนี้ TCC ขอร่วม “เดินไป” ในขบวนนี้ด้วย

แหล่งที่มาของข่าว (บางส่วน) :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
วันที่ข่าว :23 มีนาคม 2557

ก่อน “เดินไป”…แวะทักทาย(เพื่อนเก่า) นายกวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด

ริ้วขบวนสาวๆสวยๆ ของจังหวัดตราด

TCC ขอร่วม “เดินไป” ในงาน “108 ปี วันตราดรำลึก”

กิจกรรมวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557:

เวลา 08:30 น.: ให้สัมภาษณ์ แสงสยามเคเบิ้ล TV จังหวัดตราด

ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแสงสยามเคเบิ้ล TV จังหวัดตราด ประเด็น ภารกิจของชมรมจักรยานฯ การผลักดันเดิน-จักรยานเข้าสู่มติครม. โครงการและกิจกรรมการสร้างชุมชนจักรยาน ฯลฯ ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 มี.ค.57 เวลา 20.30 น. ที่ผ่านมา

เวลา 09:00 น.: บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชุมชนจักรยาน สร้างได้ไม่ไกลเกินจริง” 

สำนักพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาคประชาสังคม องค์กรชุมชนตราด อำเภอแหลมงอบ สาธารณสุขจังหวัด หอการค้าจังหวัด สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชมรมจักรยานจังหวัดตราด และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจุดประกายการสร้างชุมชนจักรยานในพื้นที่ และค้นหาพื้นที่ที่มีความพร้อมของจังหวัดตราดที่จะสร้างชุมชนจักรยาน ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวว่า “โครงการฯนี้เป็นโครงการที่ดี น่าสนใจ และสอดคล้องกับกับแผนการพัฒนาเมืองตราดในปี 2557-2560 ที่จะพัฒนาเมืองตราดเป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี (Trat Green City)” เจ้าภาพของการจัดประชุมได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชุมชนจักรยาน…สร้างได้ไม่ไกลเกินจริง” มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 46 คน ทั้งผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ร่วมถึงเด็กนักเรียน ทุกคนเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำจักรยานมาใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมกันระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “แนวทางการสร้างชุมชนจักรยาน” ซึ่งสรุปผลการระดมความคิดเห็น ดังเอกสารแนบ

ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแสงสยามเคเบิ้ล TV จังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวเปิดการประชุม อ. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชุมชนจักรยาน…สร้างได้ไม่ไกลเกินจริง”
เด็กนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นประเด็น”แนวทางการสร้างชุมชนจักรยาน” ผลจากการระดมความคิดเห็น

เวลา 13:00 – 15:00 น.:การศึกษาดูงาน…ศูนย์เรียนรู้บ้านเปร็ดใน เพื่อสร้างชุมชนจักรยาน           

ศูนย์การเรียนรู้บ้านเปร็ดใน ตั้งอยู่ใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด มีประชากรประมาณ 600 คน หรือกว่า 130 ครัวเรือน ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ ปลูกยางพาราและทำการประมง จุดเด่นของบ้านเปร็ดในคือเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรป่าชายเลนสูงมาก คือ มีพื้นที่ป่าถึงกว่า 12,000 ไร่ ชาวบ้านเปร็ดในจึงมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดและพึ่งพาธรรมชาติสูงสามารถดำรงชีวิตโดยใช้ฐานทรัพยากรของชุมชนได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกมากจนทำให้วิถีของชุมชนขาดความสมดุลชุมชนมีภูมิปัญญาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบนิเวศและทางด้านวัฒนธรรมอยู่มาก โดยมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างต่อเนื่องประวัติศาสตร์การต่อสู่ที่ยาวหล่อหลอมให้ตัวตนของชาวเปร็ดในเป็นคนที่มีจิตสำนึกรักและหวงแหนชุมชนและพื้นที่ป่าของเขาและพร้อมจะพิทักษ์และพัฒนาให้ทรัพยากรเหล่านี้คงอยู่เป็นฐานความมั่นคงและแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลังสืบไป

กลุ่มองค์กรต่างๆ ในบ้านเปร็ดใน ประกอบด้วย (1) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ (2) กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน (3) ศูนย์สาธิตการตลาดเอนกประสงค์บ้านเปร็ดใน (4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (5) สหกรณ์แปรรูปอาหารบ้านเปร็ดในจำกัด (6) ประปาหมู่บ้าน (7) กลุ่มเยาวชน (ลูกไม้ป่าเลน) (8) กลุ่มวัฒนธรรมพื้นบ้าน (9) กลุ่มอาชีพ (เพาะเลี้ยง) (10) กลุ่มผู้เก็บหา (11) อาสาสมัครสาธารณสุข (12) กองทุนหมู่บ้าน

                                                                        ที่มา: เอกสารของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด        

ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และทีม TCC ได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านเปร็ดใน เพื่อดูพื้นที่ดังกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการนำจักรยานเข้ามาใช้ภายในศูนย์ฯ ซึ่งจากการเดินสำรวจพื้นที่ พบว่าระหว่างพื้นที่การเรียนรู้ไม่ห่างจากกันมากนัก สามารถเดินหรือใช้จักรยานท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ไปยังศูนย์ต่างๆ ได้

ฟังการบรรยายที่มาศูนย์เรียนรู้บ้านเปร็ดใน เส้นทางในศูนย์เรียนรู้ฯ (อยู่ระหว่างการปรัปปรุงเส้นทาง) วิธีการวัดปริมาณ CO2 ของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC)
   มุมสูงมองเห็นสภาพพื้นที่ป่าชายเลนที่บ้านเปร็ดใน (ถ่ายจากหอชมวิว)

ทั้งนี้ TCC ต้องขอขอบคุณคุณอาคม ภูติภัทร ประธานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด ที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น