Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ปฏิบัติการอาสาซ่อม อาสาสอน….

ปฏิบัติการอาสาซ่อม อาสาสอน….

รถจักรยาน พาหนะสองล้ออันทรงคุณค่า คือพาหนะที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนทุกแห่ง เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยประหยัดน้ำมันที่กำลังวิกฤต ลดภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สร้างสุขภาพผู้คนให้แข็งแรง และยังช่วยฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชน ไม่ว่าจะใช้เดินทางไปซื้อของ ไปตลาด ไปทำงานหรือท่องเที่ยวแต่จักรยานก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไรนัก อันเนื่องมาจากเหตุหลายประการ สาเหตุหนึ่งคือจักรยานเสียใช้งานไม่ได้ และไม่ได้ซ่อมแซมเนื่องจากไม่มีงบซ่อมหรือไม่มีช่างซ่อม ทำให้จักรยานถูกทิ้งไว้เป็นเศษเหล็ก

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ดำเนินการโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เห็นคุณค่าของการนำจักรยานที่หมดสภาพมาฟื้นฟูซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชนและสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำ “อาสาซ่อม” ขึ้น ซึ่งดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ ปี 2554  และประสบความสำเร็จด้วยดี

ในปีนี้ (2557)  ชมรมฯ ยังจะสานต่อกิจกรรมดังกล่าว โดยเพิ่มกิจกรรมการสอนซ่อมจักรยานให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วย  จึงจะจัดทำกิจกรรม/แผนนงาน “อาสาสอน อาสาซ่อม”ขึ้น

เป้าหมายของกิจกรรมอาสาซ่อมฯ : เพราะงานวิจัยที่เราทำผ่านมาบอกว่า คนไทยแทบทุกบ้านมีจักรยาน แต่พังอยู่หลังบ้าน ถ้าชุบชีวิตได้หลายๆคัน มีคนเอามาใช้กันเกือบทั้งชุมชน คนอื่นๆก็ต้องลุกขึ้นมาใช้เหมือนกัน TCC จึงนำผลวิจัยที่ได้มาสู่การปฏิบัติ กิจกรรมนี้จัดเพราะต้องการปลุกชีพ ฟื้นฟูจักรยานที่เสีย หมดสภาพ และตั้งทิ้งไว้หลังบ้านให้สามารถนำมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง

 • ต้องการให้เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • กระตุ้นให้ชุมชนหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น ปลุกกระแสชุมชนให้หันมาใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ๆ

ชุมชน พื้นที่ หรือหน่วยงานใด ต้องการให้ทีมงานลงไปสอนซ่อม ฯ แสดงความจำนงค์มาได้เลย !!!

(ร่าง) ปฏิทิน“ปฏิบัติการอาสาซ่อม อาสาสอน”

ที่ วัน เดือน ปี ชุมชน/หมู่บ้าน จุดปฏิบัติการ เขต/จังหวัด
1 เสาร์ 22  มี.ค.57 หน้าวัดโคนอน กัลปพฤกษ์ และชุมชนใกล้เคียง 5 ชุมชน โรงเรียนหน้าวัดโคนอน ภาษีเจริญ กทม.
2 เสาร์ 5 เม.ย.57 โกสุมสามัคคี 1 , 2 และชุมชนใกล้เคียง ฝั่งตรงข้ามซอย 19 ดอนเมือง  กทม.
3 เสาร์ที่ 10 พ.ค. 57 ชุมชนสกุลทิพย์ เขตทวีวัฒนา อยู่ระหว่างการประสาน ทวีวัฒนา กทม.
4 เสาร์ที่ 17 พ.ค.57 บ้านม้าเกาะล่างและชุมชนใกล้เคียง อยู่ระหว่างประสาน สะพานสูง กทม.
5 อาทิตย์ที่ 18 พ.ค.57 เคหะทุ่งสองห้อง และชุมชนใกล้เคียง อยู่ระหว่างประสาน หลักสี่  กทม.
6 อาทิตย์ที่ 25 พ.ค.57 เคหะธนบุรีและชุมชนใกล้เคียง อยู่ระหว่างประสาน บางขุนเทียน กทม.
7 เสาร์ที่ 7 มิ.ย.57 หมู่บ้านอาริยา ติวานนท์ Club House จ.นนทบุรี

หมายเหตุ: (1) เมื่อมีชุมชนแสดงความจำนงค์เข้ามา ทีมงานจะ up ตารางปฏิบัติการให้ทราบเป็นระยะ

                (2) จิตอาสาคนใดสนใจ สะดวกที่ใดไปชุมชนนั้น 

                (3) แผนที่เส้นทางจุดนัดหมาย/สถานที่ปฏิบัติการอาสาซ่อม จะ up กันเป็นระยะให้ติดตามใน FB TCC หรือ สอบถามที่ 02 618 4434

จิตอาสาที่ต้องการเข้าร่วม ควรต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อทีมงานจะได้ตระเตรียมความพร้อม !!!!

 • เรื่องอาหารการกิน-น้ำดื่ม (ไม่ให้เหลือทิ้ง เสียสิ่งแวดล้อม และไม่ให้ไม่พอ)
 • สถานที่ปฏิบัติการกว้างหรือคับแคบ (หากจิตอาสามาหลายคน ต้องประสานชุมชนให้เตรียมสถานที่ให้พร้อม)
 • การจัดวางทีมตามความถนัดและฝีมือ แบ่งหน้าที่กันทำ 
 • เพียงพอ และเหมาะสมกับจำนวนรถจักรยานที่ชุมชนจะนำมาซ่อม และสอน 
 • ฯลฯ

ภารกิจ-จิตอาสา

 • ได้ลงมือซ่อมจักรยานจริง แนะนำและสอนจริงกับเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน
 • งานซ่อมจักรยานเป็นงานพื้นๆ เพราะเป็นจักรยานชาวบ้าน ฉะนั้นไม่ต้องการเทคนิคสูง
 • ใครมีจิตอาสามาได้หมด มาช่วยยก ช่วยแบก เสิร์ฟน้ำ คุมยอดอะไหล่ จัดการเรื่องรับบริจาค ฯลฯ
 • การปฏิบัติภารกิจอาสาซ่อมนี้ เป็นการแก้ปัญหา ณ จุดที่มีปัญหา คือเสียที่ไหนก็ซ่อมที่นั้น เพื่อตอบโจทย์ชาวบ้านได้

แต่ละครั้งที่ลงไป เราปฏิบัติภารกิจอะไรบ้าง (ร่างกำหนดการ)

เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

09:00 น.

ทีมงาน ทีมช่าง พบกัน ณ จุดนัดหมาย

09:20 น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนะนำกิจกรรมอาสาซ่อม ฯ โดยเจ้าหน้าที่ TCC

09:30 น.

ก่อนลงมือปฏิบัติการ “มารู้จัก จักรยานที่คุณใช้ และอุปกรณ์สามัญประจำชุมชนกันก่อน” โดยช่างวีโนโน่ เช่น แนะนำชิ้นส่วน ส่วนประกอบของจักรยาน แนะนำอุปกรณ์(พื้นฐาน) สำหรับซ่อมจักรยาน 

ช่วงที่ 1 : ลงมือปฏิบัติการซ่อม – สอน  โดยทีมช่าง และทีมจิตอาสา

12:00 น.

พัก/รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น.

ช่วงที่ 2: ลงมือปฏิบัติการซ่อม – สอน (ต่อ)

16:00 น.

เสร็จภารกิจ /สรุปผล/ทีมงาน และทีมช่าง เดินทางกลับ

หมายเหตุ : เวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมระหว่างชุมชนและทีมประสานงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทีมงานจิตอาสานำโดยนายศักดา โฆษิตเศวตฐากูร และเพื่อนๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • สมาชิกในชุมชนจักรยานในเขตพื้นที่ที่ของกทม. ได้รับความรู้เบื้องต้นการซ่อมจักรยาน
 • สามารถต่อยอดกิจกรรมชุมชนจักรยาน หรือ เครือข่ายผู้ใช้จักรยานในชุมชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 618 4430 และ 02 618 4434

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น