Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน (ภาคเหนือตอนล่าง) ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ (26 เมษายน 257)

ประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน (ภาคเหนือตอนล่าง) ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ (26 เมษายน 257)

ประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุม รวมพลังเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน ผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ ประจำจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” ขึ้นที่ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา เทศบาลนครนครสวรรค์  มีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนเทศบาล-องค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่ม-ชมรมจักรยาน สภาทนายความประจำจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขนส่งจังหวัด สมัชชาสุขภาพและสาธารณสุขจังหวัด สถาบันการศึกษา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด ในพื้นที่ ๘ จังหวัดของภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ กับทีมวิทยากรจากสุพรรณบุรีและทีมงานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ คน

การประชุมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับโดยนายสันติ คุณาวงศ์ สมาชิกของสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ แทนนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัตน์ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ ที่ติดภารกิจ,  การส่งเสริมการใช้จักรยาน โดยนายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคมและที่ปรึกษาชมรมฯ, การแนะนำโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทยและแนวทางการสร้างเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน โดย ทพ. อนุศักดิ์ คงมามัย ประธานกรรมการโครงการฯ และการสร้างเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน โดย อาจารย์อุดม ทองสุข เครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินจังหวัดสุพรรณบุรี

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมได้แบ่งออกเป็น ๘ กลุ่มตามจังหวัด ระดมความคิดเห็นในประเด็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานในจังหวัดของตน ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ การแก้ไขปัญหา และแนวทางการสร้างเครือข่าย  จากนั้นก็นำมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับผู้เข้าร่วมทั้งหมด ทำให้เห็นทั้งลักษณะเฉพาะของแต่ละจังหวัดและลักษณะร่วมกัน ทั้งจุดแข็ง-โอกาส และจุดอ่อน-ข้อจำกัด เช่น ควรมีองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้คำแนะนำ(โดยเฉพาะทางกฎหมาย)ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนกับผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้าเป็นการเฉพาะเพื่อให้บริการได้ได้อย่างรวดเร็วและมีการรวบรวมข้อมูลคดีต่างๆ อย่างเป็นระบบ, การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างสนับสนุนการเดินการใช้จักรยานต้องทำผ่านกระทรวงมหาดไทย, การดำเนินการทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้นำ เมื่อไรก็ตามที่ผู้นำหันมาขับเคลื่อนก็จะประสบความสำเร็จ และที่ตาก คนที่ใช้จักรยานถูกมองว่าเป็นคนชั้นล่างเพราะคนที่ใช้จักรยานส่วนมากเป็นคนพม่า เป็นต้น  ทีมงานของชมรมฯ จะได้ผลการอภิปรายในกลุ่มย่อยทั้งหมดไปประมวลและวิเคราะห์ออกมาเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

คุณสันติ คุณาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคมและที่ปรึกษาชมรมฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานคณะกรรมการโครงการฯ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม และแนวทางการสร้างเครือข่ายฯ

บรรยากาศการสนทนา…ถึงแนวทางการสร้างเครือข่ายฯ

การแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเห็น “แนวทางการสร้างเครือข่ายฯ”

การแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเห็น “แนวทางการสร้างเครือข่ายฯ “

การนำเสนอ “แนวทางการสร้างเครือข่ายฯ”

การนำเสนอ “แนวทางการสร้างเครือข่ายฯ”

บรรยากาศการลงทะเบียน

รองดารณี กาญจนะ คุ้มสิน รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์
ผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดประชุมในครั้งนี้

บรรยาการสบายๆ ภายในห้องประชุม

รวมพลังเครือข่าย 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง

หลังการประชุม คุณดารณี กาญจนะ คุ้มสิน รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้มีบทบาทสำคัญในงานส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของเทศบาลฯ ได้นำทีมงานชมรมฯ และทีมวิทยากรจากสุพรรณบุรี ไปชมสถานที่สำคัญของเมือง รวมทั้งอุทยานสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ที่ชาวเมืองนิยมมาหัดขี่และขี่จักรยานเล่น และกำลังจะมีทางจักรยานด้วย   นอกจากนั้นก่อนการประชุม ในช่วงเย็นของวันที่ ๒๕ เมษายน  เมื่อทีมงานชมรมฯ และทีมวิทยากรจากสุพรรณบุรี เดินทางไปถึงนครสวรรค์ ก็ได้ไปร่วมกิจกรรม “ปั่นปลุกเมือง” ด้วย ซึ่งก็คือการขี่จักรยานรณรงค์ชักชวนให้ชาวนครสวรรค์ออกมาขี่จักรยานที่จัดขึ้นทุกวันทำงานช่วงเย็นในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียง โดยเปลี่ยนเส้นทางไปในแต่ละวัน ส่วนในเสาร์-อาทิตย์จะเป็นการขี่ระยะที่ไกลออกไป

รายงานโดย  กวิน ชุติมา กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC)

TCC เป็นสมาชิกองค์กรแรกและประเทศแรกในเอเชียของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (ECF)

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น