Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ ร่วมอบรมสื่อเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ชมรมฯ ร่วมอบรมสื่อเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ในระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6(6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction – AMCDRR) ที่ศูนย์ประชุมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  

โลโก้การประชุม AMCDRR

การประชุมครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการมีส่วนร่วมและบทบาทของประชาชนและชุมชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ซึ่งไม่เพียงแต่รายงานและวิเคราะห์ข่าวเรื่องนี้ แต่ยังได้แสดงบทบาทอย่างแข็งขันในการส่งเสริมบทบาทของประชาชนและชุมชนในการจัดการกับภัยพิบัติมาตลอด โดยเฉพาะในช่วงสามปีหลังนี้ จึงได้ให้สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะของตนจัดการอบรมปฏิบัติการสื่อว่าด้วยเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ของไทยพีบีเอสเอง องค์กรภาคประชาชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ และ “นักข่าวพลเมือง” ของไทยพีบีเอส

คุณอิทธิพล บารมีเกรียงไกร ประชาสัมพันธ์ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นนักข่าวพลเมืองที่ส่งรายงานข่าวไปออกอากาศแพร่ภาพมากที่สุดคนหนึ่ง จึงได้รับเชิญเข้าร่วม และคุณอิทธิพลได้นำคุณกวิน ชุติมา กรรมการ และคุณกนกพร มีศุข อาสาสมัครของชมรมฯ เข้าร่วมการอบรมด้วยในนามชมรมฯ เนื่องจากชมรมฯ มีเครือข่ายกับผู้ใช้จักรยานอยู่ทั่วประเทศที่สามารถจะเป็นผู้มีส่วนในการรายงานข่าวและช่วยกระจายข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการรับมือแก่ประชาชนและชุมชนได้

คุณอิทธิพลและคุณกวินระหว่างเข้าร่วมอบรม คุณกวินและคุณอิทธิพลถ่ายรูปร่วม สมชาย สุวรรณบรรณ (ผอ.ไทบพีบีเอส) และอโณทัย อุดม (ผอ.สถาบันสื่อสาธารณะ) ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

เนื้อหาหลักของการอบรมคือการรายงานข่าวในสถานการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเหตุการณ์  วิธีและสิ่งที่ควรทำ-ไม่ควรทำในการรายงานข่าว  และบทบาทของสื่อพลเมืองในการลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติ   นอกจากนั้นไทยพีบีเอสยังได้นำคนพิการประเภทต่างๆ มาเล่าถึงข้อจำกัดของตนในการเผชิญกับภัยพิบัติ ทำให้ได้รู้ว่าคนพิการทางการได้ยินที่มีในไทยมากกว่าสามแสนคนมักจะถูกลืมเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งที่พวกเขามีข้อจำกัดมากในการรับรู้ข่าวสารโดยเฉพาะการแจ้งภัย  คณะของเราจากชมรมฯ จึงได้รับความรู้มากมาย ได้รู้จักคนใหม่ที่อาจเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยพีบีเอสใกล้ชิดขึ้น

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

                        ————————————————————————————————————————————————————————

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) เป็นสมาชิกองค์กรแรกและประเทศแรกในเอเชียของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF)       และผู้ร่วมก่อตั้งพันธมิตรจักรยานโลก (World Cycling Alliance – WCA)

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น