Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / TCC ร่วมประชุมกับคณะกรรการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

TCC ร่วมประชุมกับคณะกรรการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา TCC ได้รับเชิญจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2557 โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หน.กลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เป็นประธานในการประชุม เพื่อนำเสนอรายละเอียดการประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดรถกระบะขนจักรยาน (ตามที่เคยเสนอข่าวการประชุมไปแล้วนั้น อ่านรายละเอียดได้ที่  http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/2141)

ดร.สุขแสง คูกนก  กรรมการชมรมจักรยานฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมสรุปประเด็นร่วมจากเวทีประชุม Bike Rack และความคืบหน้าในการดำเนินงานที่ชมรมฯ ได้มีจดหมายถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ขอผ่อนผันหรือระงับการจับกุม เนื่องจากการบรรทุกจักรยานบนรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถบรรทุกขนาดเล็ก(รถกระบะ) (เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557) รวมทั้งดำเนินการอยู่ระหว่างการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยหรืออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการนี้ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ผู้แทนจากสตช. แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้รับจดหมายจากชมรมฯ แล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามที่ชมรมฯเสนอมา ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ประธานในการประชุม ดร. สุขแสง คูกนก  กรรมการชมรมฯ TCC

คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนฯ และที่ประชุมเห็นด้วยเต็มที่ในการให้สนับสนุนและดำเนินการร่วมกันในเรื่องนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้จักรยาน และผู้ใช้ถนนร่วมเพื่อตอบรับปี 2557-2558 ที่จะกำหนดให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะ  สร้างความปลอดภัยทางถนน

เป็นอีกรายงานความคืบหน้าของชมรมฯ ที่รับความมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงที่จะร่วมขับเคลื่อนและผลักดันเรื่องเดิน-จักรยาน  มาร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน เพื่อเอื้อต่อคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน รวมทั้งผู้ร่วมทางเดียวกัน 

สำนักงานโครงการฯ 

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

20 สิงหาคม 2557

——————————-

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น