Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / คมส.ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดระบบและโครงสร้างสำหรับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

คมส.ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดระบบและโครงสร้างสำหรับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

การทำงานส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันก้าวหน้าไปอีกก้าว เมื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ได้ใช้อำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดระบบและโครงสร้างสำหรับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันขึ้น ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยมีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” การจัดทำยุทธศาสตร์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่าย รวมทั้งติดตามผล ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ นี้

คณะทำงานชุดนี้มีนายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ (ที่ปรึกษาชมรมฯ), นพ. ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา (ประธาน คมส.) และเลขาธิการ คสช. เป็นที่ปรึกษา  มีศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะทำงาน และผู้ทำงานมาจากกรรมการชมรมฯได้แก่ นพ.อนุศักดิ์  คงมาลัย, นายกวิน ชุติมา, นายสุขแสง  คูกนก, นายกิติศักดิ์  อินทรวิศิษฎ์ และนายประพัทธ์พงษ์  อุปลา ทั้งมีผู้แทนเครือข่ายสถาปัตยกรรมและผังเมือง กับผู้แทนกองออกกำลังกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย โดยมี นส.อัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการชมรมฯ เป็นผู้ทำงานและเลขานุการ และนายพีระ เนตรวีระ จากสำนักงาน คสช. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานฯ ได้จัดการประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  โดยได้รับทราบผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯนี้ในช่วงปีกว่าที่ผ่านมา (อ่านข่าวการดำเนินงานเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ www.thaicyclingclub.org)จากนั้นก็ได้หารือถึงการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นระดับภาค รับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์จัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นภาคผนวกของเอกสารหลักการของมติสมัชชาฯ นี้ โดยมีแผนจะจัดการประชุม ๔ ครั้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และจัดการประชุมระดับชาติที่มีนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ก่อนจะนำข้อสรุปเป็นร่างสุดท้ายของข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ ไปเสนอในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเฉพาะประเด็นการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมการเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ที่อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเสนอผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯนี้ โดยทางคณะทำงานจะนำเสนอทั้งในห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ลานสมัชชา และการออกบู๊ธจัดนิทรรศการ

ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ จะนำมาเสนอในเว็บไซต์นี้เป็นลำดับต่อไป

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

—————————————————————————————————————————————————————————

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) เป็นสมาชิกองค์กรแรกและประเทศแรกในเอเชียของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) และเป็นองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งพันธมิตรจักรยานโลก (World Cycling Alliance – WCA)

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น