Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / การพัฒนาหลักสูตรการเดินและการใช้จักรยานในโรงเรียนก้าวหน้าไปอีกสองก้าว

การพัฒนาหลักสูตรการเดินและการใช้จักรยานในโรงเรียนก้าวหน้าไปอีกสองก้าว

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

ตามที่เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้จัดทำ “โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้และทักษะการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา” ขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวนำไปเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการให้นำไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ  และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมในการพัฒนาสถานศึกษาที่ชูประเด็นการเดินและการใช้จักรยาน  โดยได้เริ่มดำเนินการขั้นตอนที่ ๑ ด้วยการจัดการประชุมวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและทำแนวทางการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวไปเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่สำนักงานชมรมฯ แล้วนั้น (ดูข่าวที่ http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/2535)

คุณกวินเล่าความเป็นมาของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ

ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คณะทำงานได้ไปค้นหาโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนนำร่องที่จะนำหลักสูตรไปทดลองใช้ และหาครูผู้สอนที่จะมาเป็นช่วยคณะผู้พัฒนาหลักสูตร ขณะนี้มีโรงเรียนยินดีเป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่

(๑) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สพฐ. (๒) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพฐ.
(๓) โรงเรียนศรีพฤฒา (สพฐ.)  (๔) โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) (สพฐ.) 
(๕) โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา (สพฐ.)  (๖) โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี)  (กทม.)
(๗) โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน  (สพฐ.) (๘) โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง (สพฐ.)

คณะทำงานกำลังมองหาอีกสองโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการด้วยให้มีโรงเรียนในหัวเมืองเป็นโรงเรียนนำร่อง

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ชมรมฯได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางการนำหลักสูตรความรู้และทักษะการเดินและการใช้จักรยานไปใช้ในสถานศึกษาและแนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตร”  ที่สามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเข้าร่วม ได้แก่ นายรังสิต มีแสง, นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์, นายอนุชิต ไชยแก้ว และนายภูสฤษดิ์ ขันธริโย จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และโรงเรียนศรีพฤฒา มาพัฒนาหลักสูตรร่วมกับอาจารย์จันทร์เพ็ญ พรมจันทร์ ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ในส่วนของชมรมฯ มี น.ส.กชกร วิสุทธิวสุธาร ผู้จัดการโครงการฯ, นายกวิน ชุติมา กรรมการชมรมฯ และ น.ส.อัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย เข้าร่วม

การประชุมได้ผลออกมาเป็นกรอบหลักสูตรกว้างๆ ๒ แนวทางคือ (๑) หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการเรื่องการเดินและการใช้จักรยานเข้าไปในสาระวิชาต่างๆ เช่น สุขศึกษาและพละศึกษา, สังคม. ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ และ (๒) กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่องการเดินและการใช้จักรยานในรูปแบบกิจกรรมของชุมชน/ชมรมจักรยานของโรงเรียน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะต้องนำไปลงรายละเอียดมากขึ้น  ที่ประชุมยังได้รับทราบข้อจำกัด-ความยากลำบากในการนำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนและผู้ปกครองมีความคาดหวังสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาเพื่อไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

จากนี้ คณะทำงานต้องสรุป และลงรายละเอียดสาระเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อคณะที่ปรึกษา คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรในลำดับต่อไป

ทางชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณคณะครูและอาจารย์จันทร์เพ็ญ ไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อมีความคืบหน้าใดในเรื่องนี้จะนำมารายงานต่อไป 

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น