Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ ขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเข้าเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชมรมฯ ขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเข้าเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ ๑๗ ตาลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเครือข่าย องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเพื่อนำเสนอประเด็นร่วมในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีกำหนดจะจัดในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีนี้ด้วย โดยมีนายกวิน ชุติมา กรรมการ และ นส.จินตนา เจือตี๋ ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ไปร่วมประชุม

การประชุมเริ่มด้วยเวทีเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจพื้นฐานถึงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติร่วมกัน โดยตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น สังเคราะห์ทิศทางการทำงานที่จะไปนำเสนอเข้าสู่สมัชชาสุขภาพจังหวัดหรือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายตามพื้นที่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมและภาคเอกชน และกลุ่มชมรมจักรยาน ซึ่งตัวแทนชมรมฯ ได้เข้าร่วมในกลุ่มนี้ที่เอามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมาเป็นประเด็นพูดคุย ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ คุยกันตามร่างระเบียบวาระใหม่ ๗ เรื่องที่จะนำไปลงมติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗

ทางกลุ่มได้มอบให้คุณกวินเป็นตัวแทนกลุ่มมานำเสนอในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งคุณกวินได้เล่าให้เห็นกระบวนการที่นำไปสู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวและการดำเนินงานในการขับเคลื่อนมตินี้มาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ฉายวิดีโอคลิปที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดส่งเสริมการใช้จักรยานในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ไปสดๆร้อนๆ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม เป็นการชี้ให้เห็นถึงโอกาสดียิ่งในการขับเคลื่อนมตินี้ทั่วประเทศ รวมทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย

ตัวแทน คสช. ทำความเข้าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ประชุมกลุ่มย่อยชมรมจักรยาน

คุณกวินนำเสนอต่อเวทีใหญ่

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น