Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ เข้าพบสำนักนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมรมฯ เข้าพบสำนักนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมรมฯ เข้าพบสำนักนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ  คณะผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้แก่ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธาน, นายกวิน ชุติมา กรรมการ และนายพีระ เนตรวีระ ผู้ประสานงาน ได้เข้าพบนายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือถึงการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ มติ ๕.๑ เรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

 

 

ประธานชมรมฯ ได้ฉายภาพและบรรยายให้เห็นถึงการทำงานส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของชมรมฯ โดยเฉพาะการผลักดันนโยบายที่นำไปสู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว มตินี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาปฏิบัติแล้ว ชมรมฯจึงได้ดำเนินการเข้าพบหารือกับผู้บริหารหน่วยงานเหล่านั้นตามลำดับ จากนั้นได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น “สามเหลี่ยม/ปิรามิดคนขี่จักรยาน ๓ ระดับ” ซึ่งชมรมฯ เน้นทำงานกับระดับล่างสุดคือผู้ที่ใช้จักรยานทั่วไปในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ, การเป็น “เมืองจักรยาน” กับ “เมืองที่ใช้จักรยานได้” ซึ่งกรุงเทพฯ จะเป็นแบบที่สองได้ และความเข้าใจผิดต่างๆ ในการผลักดัน-ส่งเสริมการใช้จักรยานในไทย เช่น เรื่อง “ทางจักรยาน” การใส่หมวกนิรภัย ฯลฯ และท้ายสุดได้อธิบาย ๕ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับจักรยานและการเดิน ซึ่งเมื่อเรียงลำดับความง่ายไปสู่ยากในการนำปฏิบัติแล้วได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์  จากนั้นก็ได้ชวนผู้ตรวจราชการฯ หารือการดำเนินงานร่วมกัน

 

นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ผู้ตรวจราชการเห็นว่า การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพนี้น่าจะมีหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)น่าจะเป็น และ คสช. ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง เพื่อให้บูรณาการหน่วยงานราชการต่างๆมาทำงานร่วมกัน คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) สปน.จะมาช่วยได้เต็มที่  ที่สำคัญคือต้องมีหน่วยงานมาเป็นผู้สนับสนุนการเงิน ซึ่งน่าจะเป็น สสส. หรือ สสส.ร่วมกับสำนักงาน คสช. และมีสำนักงาน คสช.เป็นกองเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้จะได้มาวางแผนงานให้เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนปฏิบัติได้ว่าจะทำอะไร ถ้าได้เช่นนี้การทำงานน่าจะง่ายขึ้น  ขณะนี้เรื่องการใช้จักรยานกำลังเป็นกระแสที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ แรงต่อต้านจะน้อย

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

——————————————————————————————————————————————————————————————————–ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) เป็นสมาชิกองค์กรแรกและประเทศแรกในเอเชียของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) และเป็นองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งพันธมิตรจักรยานโลก (World Cycling Alliance – WCA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น