Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / บทคัดย่อผ่านการพิจารณา นำเสนอใน Thailand bike and walk forum III

บทคัดย่อผ่านการพิจารณา นำเสนอใน Thailand bike and walk forum III

ผลการพิจารณารับบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเดิน -จักรยาน ครั้งที่ 3

รหัส

ชื่อเรื่อง/บทคัดย่อ

001

การศึกษารูปแบบและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมืองของประเทศไทย

002

เสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมการจราจรให้เอื้อของคนเดินและผู้ใช้จักรยานในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

003

ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

004

การศึกษาผลการออกำลังกายด้วยการขี่จักรยานต่อดัชนีมวลกายของบุคลากรทางการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

005

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชนไทย

006

การจัดจำแนกเส้นทางที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยานด้วยวิธีการแบ่งระดับความกดดันของกระแสจราจร

007

ความนิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ

008

วิเคราะห์กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นในเขตกรุงเทพมหานคร

009

ความคาดหวังของคนเดินเท้าต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ

010

ปัญหาการใช้สะพานลอยหน้าโรงเรียนและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษา โรงเรียนนาหลวง

011

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยาน กรณีศึกษา ทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์

012

บทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในประเทศไทย

013

การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา: จังหวัดนครพนม

014

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชากรในการใช้จักรยานและการเดินเพื่อการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า

015

Bicycle’s Helmet on

016

การศึกษาปัจจัยส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้จักรยานเพื่อเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า

017

ศึกษาเส้นทางและจุดเสี่ยงพื้นที่โดยรอบพุทธมณฑล และนโยบายในการจัดการความปลอดภัยในพุทธมณฑล

018

การกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการรณรงค์ให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

019

ผู้ช่วยเพื่อความปลอดภัยในการใช้จักรยาน

020

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าในเขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

021

โปรแกรมฝึกการเดินและขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัยของเด็กวัยเรียน

022

สิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนบาทสัญจรในเขตเมือง

023

ภาพลักษณ์ของการเดินเท้าและการขับขี่จักรยานไปทำงานในมุมมองสาธารณชน

024

ระบบจักรยานสาธารณะในกรุงเทพฯ โครงการจักรยานปันปัน

025

อุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานีรถประจำทางด่วนพิเศษกรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานโครงการฯ 02-618 4434 และ 02-618 4430 หรือ e-mail tcc@thaicyclingclub.org

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น