Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / เจ้าหน้าที่ สนข. เยี่ยมชมรมฯ หารือการส่งเสริมการใช้จักรยาน

เจ้าหน้าที่ สนข. เยี่ยมชมรมฯ หารือการส่งเสริมการใช้จักรยาน

เจ้าหน้าที่ สนข. เยี่ยมชมรมฯ หารือการส่งเสริมการใช้จักรยาน

              ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการส่งเสริมการเดินทางที่ยั่งยืน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จำนวน ๓ คน ได้แก่ นางชุตินธร มั่นคง, นางวิภาดา อันล้ำเลิศ และนายนพพร จรุงเกียรติ ได้มาเยี่ยมเยือนหารือเรื่องการส่งเสริมการใช้จักรยาน โดยเฉพาะการใช้จักรยานเพื่อเดินทางไปประกอบกิจต่างๆ ในวิถีชีวิตประจำวัน กับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานของชมรมฯ โดยคณะของชมรมฯ ที่ให้การต้อนรับและร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประกอบด้วยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (ประธาน), ดร.ประพัทธ์พงศ์ อุปลา (กรรมการ), นายกวิน ชุติมา (กรรมการ), นายพีระ เนตรวีระ (เจ้าหน้าที่ติดตามโครงการชุมชนจักรยาน) และ นส. อัจจิมา มีพริ้ง (ผู้จัดการ)

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและสถานการณ์ในเรื่องการส่งเสริมการใช้จักรยาน โดยเฉพาะหลังจากการพูดออกโทรทัศน์ของนายกรัฐมนตรี ทำให้เกิดการสร้างทางจักรยานอย่างรีบเร่งขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทาง สนข.จึงอยากได้แนวคิดในการทำทางจักรยาน  ในเรื่องนี้ ชมรมฯ ได้อธิบายว่า การส่งเสริมการใช้จักรยานต้องคิดทั้งระบบ อาจไม่จำเป็นต้องทำทางจักรยาน(ซึ่งมักเป็นการดำเนินงานทางวิศวกรรมด้านเดียว)เสมอไป การจำกัดความเร็วที่ ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างจริงจังก็สามารถทำให้ใช้จักรยานเดินทางร่วมถนนไปกับยานยนต์อื่นได้อย่างค่อนข้างปลอดภัย และต้องมองไปที่การตอบสนองความต้องการของ “ผู้ใช้จักรยาน” ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม  

ชมรมฯ ได้ใช้โอกาสการพูดคุยครั้งนี้สอบถามถึงข้อเสนอในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มีการจัดตั้ง “กรมจักรยาน” ทำให้ได้ทราบว่า กลุ่มงานการส่งเสริมการเดินทางที่ยั่งยืน เป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องการเดินและการใช้จักรยานโดยตรงอยู่แล้ว แม้จะยังเป็นส่วนงานระดับต่ำกว่ากอง (ซึ่งก็หมายความว่ามีจุดเริ่มต้นและมีโอกาสที่ยกระดับเป็นหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป หากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเดินและการใช้จักรยานอย่างจริงจัง)  และกลุ่มงานนี้สามารถเป็นผู้รวบรวมและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จักรยานตามข้อเสนอในร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ด้วย

              ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่า ความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการชักนำให้คนใช้จักรยาน ส่วนการเดินนั้นก็คือทางเท้าที่เดินสะดวกสบายและร่มรื่น  ทาง สนข. มีแนวคิดเรื่องการปรับปรุงทางเท้าและทำทางจักรยานในบริเวณซอยอารี โดยเฉพาะการออกมาเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอารี เนื่องจากในบริเวณนั้นมีหน่วยงานราชการตั้งอยู่หลายหน่วยและการศึกษาพบว่าข้าราชการมีความสนใจใช้จักรยาน  ส่วนในภาพรวมนั้น สนข.ได้พิจารณาระบบเชื่อมต่อที่นำคนมาป้อนสู่ระบบรางไว้แล้วกว่า ๑๔๐ จุด

              อนึ่งการพบปะครั้งนี้ทำให้ชมรมฯ ได้ทราบด้วยว่า โครงการสร้างทางจักรยานเชื่อมต่อระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ เลียบถนนข้างมอเตอร์เวย์ ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ที่เป็นมติของกระทรวงคมนาคม และชมรมฯ ได้มีส่วนร่วมกับ สจล., สนข. และกรมทางหลวงในการสำรวจและออกแนวคิดไปตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ นั้น ตามที่ชมรมฯได้รายงานข่าวไปในขณะนั้น  ขณะนี้โครงการดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงรูปแบบของการก่อสร้างเพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอีกครั้ง  

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

————————————————————————————————————————————————————

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) เป็นสมาชิกองค์กรแรกและประเทศแรกในเอเชียของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) และเป็นองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งพันธมิตรการจักรยานโลก (World Cycling Alliance – WCA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น