Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / เด็กสกุลทิพย์ใช้เวลาปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์ด้วยจักรยาน

เด็กสกุลทิพย์ใช้เวลาปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์ด้วยจักรยาน

  เด็กสกุลทิพย์ใช้เวลาปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์ด้วยจักรยาน

                ช่วงฤดูร้อนเป็นเวลาที่เด็กๆ ที่เรียนในระบบโรงเรียนมีเวลาว่างจากการปิดภาคเรียนเป็นเวลานานกว่าสองเดือน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นว่า เด็กๆ ควรจะได้ใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ ได้ทำกิจกรรมทางกาย ไม่จมอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์จึงจัดเป็น โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์” ขึ้น ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยจึงจับมือกับ สสส. ชวนชุมชนที่ทำงานร่วมกับชมรมฯ ในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน มาจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ด้วยจักรยานกัน ซึ่งนอกจากทำกิจกรรมทางกายแล้ว เด็กยังได้ศึกษาสภาพของชุมชนและมองปัญหาจากมุมมองของพวกเขา จากนั้นก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางออกและเสนอไปยังผู้ใหญ่ของชุมชน

               ชุมชนแรกที่ชมรมฯ ไปจัดกิจกรรมนี้เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ คือ ชุมชนสกุลทิพย์ ถนนบรมราชชนนี ซอย ๑๒๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชน ๑๓ แห่งในกรุงเทพฯ ที่ชมรมฯ ทำงานร่วมกับมูลนิธิโอกาสส่งเสริมให้เป็นชุมชนจักรยานโดยมีเด็ก ๒๗ คนเข้าร่วม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กระจายเรียนอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ถึง ๑๓ โรงเรียน โดย ๑๒ คนเรียนอยู่โรงเรียนตั้งวิรุฬห์ธรรม ในซอยบรมราชชนนี ๑๒๑ ที่อยู่ถัดไป ห่างจากชุมชนราวหนึ่งกิโลเมตร

   

                                          เด็กออกขี่จักรยานสำรวจชุมชน                        พี่หม่อง (พิธีกร) คุณอั้ม และคุณกวิน คุยเรื่องจักรยานกับเด็กๆอย่างสนุกสนาน

               ในวันแรก เด็กๆได้ขี่จักรยานดูรอบชุมชน โดยมีคุณวันปิติ สิงหโกวินท์ (อั้ม) ประธานชุมชน เป็นผู้นำ  จากนั้นก็มาคุยกันถึงสถานการณ์ต่างๆ และสิ่งที่เด็กๆคิดว่าจะทำ ก่อนเที่ยง คุณอั้มและคุณกวิน ชุติมา กรรมการชมรมฯ ได้มาคุยกับเด็กๆ ถึงการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันจากประสบการณ์ของคนทั้งสอง และประโยชน์จากการใช้จักรยาน ซึ่งมีทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ  คุณกวินยังได้ชักชวนให้เด็กที่โรงเรียนอยู่ไม่ไกล โดยเฉพาะโรงเรียนตั้งวิรุฬห์ธรรม ขี่จักรยานไปโรงเรียน หากมีอุปสรรคหรืออยากให้ปรับปรุงอะไรให้ขี่จักรยานได้สะดวกและปลอดภัย ก็ให้แจ้งผู้นำชุมชนนำไปบอกทางสำนักงานเขตทวีวัฒนา ซึ่งยกให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนนำร่องแบบอย่างในการส่งเสริมการใช้จักรยานในเขตทวีวัฒนา มาดำเนินการให้  ในช่วงบ่าย เด็กๆ ได้เติมความรู้เรื่องการสำรวจชุมชน หาจุดสำคัญต่างๆ และฝึกทำแผนที่ชุมชน  ในวันที่สอง เด็กๆได้ร่วมวางแผนการสำรวจ ได้เรียนรู้เส้นทางและจุดจอดจักรยานของชุมชน จากนั้นได้แบ่งเป็นสี่กลุ่มออกสำรวจปัญหาและสิ่งที่ควรพัฒนาในชุมชน  เสร็จแล้วก็มารวมกันทำแผนที่ชุมชน นำปัญหามาวิเคราะห์ตามหลักอริยสัจสี่ และหาแนวทางการพัฒนาชุมชนได้ออกมาเป็น ๔ เรื่องดังนี้

   

                                   คุณอั้มนำเด็กๆ ไปดูจุดต่างๆ ในชุมชน                                              สำรวจแล้วก็มาทำแผนที่ชุมชน

    

                            เอาปัญหามาวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไข                                                ผลงานของหนึ่งในสี่กลุ่ม

 ๑) รวมกลุ่มขี่จักรยานรณรงค์เรื่องการทิ้งและคัดแยกขยะ ประสานขอความร่วมมือคนในชุมชน และขอถังจากสำนักงานเขตมาใส่ขยะพิษที่แยกออกมาแล้วเป็นการเฉพาะ

               ๒) รวมกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนมาเป็นแกนนำในการรณรงค์ความปลอดภัยในพื้นที่ ประสานกับคนในชุมชน มาลดปัญหาวัยรุ่นมั่วสุ่ม

               ๓) เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนในชุมชน เช่น จัดพื้นที่จอดรถยนต์ให้เป็นระเบียบในทางเดียวกัน ไม่ล้ำพื้นที่ถนน, จำกัดความเร็วในการขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์, เพิ่มแสงสว่างตามถนน, ปรับพื้นผิวถนนให้เรียบ, ติดกระจกและป้ายเตือนชะลอความเร็วทุกแยกถนน โดยขอความร่วมมือจากคนในชุมชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุง

               ๔) ปรับสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม เช่น จุดเสี่ยงอันตราย พื้นที่รกร้าง บ้านร้าง ท่อน้ำชำรุด ฯลฯ โดยเสนอให้คนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ

               สรุปว่า เด็กๆได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ได้รับรู้ เข้าใจต่อประโยชน์การใช้จักรยานและการเดินในชีวิตประจำวัน ได้ใช้จักรยานและการเดินเป็นเครื่องมือสำรวจพื้นที่ ค้นหาปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ตามหลักอริยสัจสี่ และทำแผนที่ชุมชนเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาในชุมชนต่อไป

รายงานโดย  กวิน ชุติมา 

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น