Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ ร่วมจัดทำแผนแม่บท ชัยนาท เมืองจักรยาน

ชมรมฯ ร่วมจัดทำแผนแม่บท ชัยนาท เมืองจักรยาน

ชมรมฯ ร่วมจัดทำแผนแม่บท ชัยนาท เมืองจักรยาน

              เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ จังหวัดชัยนาทได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทชัยนาทเมืองจักรยานขึ้นที่ห้องประชุมธรรมจักรในศาลากลางจังหวัดชัยนาท มีผู้เข้าร่วม ๗๕ คนจากหน่วยงานราชการ ชมรมจักรยาน ชุมชน และภาคเอกชน รวมทั้งคณะของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการ ๒ คนคือ นายกิตติศักดิ์ อินทรวิศิษฎ์ กับ นายกวิน ชุติมา และ นส.อัจจิมา มีพริ้งผู้จัดการ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวเปิดประชุม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวเปิดการประชุมว่า แม้รัฐบาลนี้จะมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยาน หากเท่าแต่ทำตามนโยบายรัฐส่วนกลาง ตามผู้มีอำนาจสั่ง จะต้องใช้ความเพียรมากในการทำให้เป็นรูปธรรม และเสี่ยงที่จะล้มเมื่อมีการเปลี่ยนผู้นำ  ที่ชัยนาท ความคิดและการดำเนินการสร้างเมืองจักรยานเริ่มจากคนชัยนาท ชมรมจักรยาน และผู้นำในท้องถิ่นมาก่อนนานพอสมควร  ตัวผู้ว่าฯ เองมาอยู่ที่ชัยนาทราวหนึ่งปี ก็เข้ามาเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมาทำ หารือจนได้ข้อสรุปว่าถ้าจะส่งเสริมการใช้จักรยานต้องมีกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน เกิดโครงการชัยนาท ๑๒ เดือนแห่งการปั่น  การประชุมวันนี้ก็เพื่อให้ได้ทิศทางที่ถูกต้อง ให้การใช้จักรยานเป็นวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิต และยั่งยืน  การพัฒนาจึงต้องอาศัยคนชัยนาทและคนอื่นที่เห็นเป้าหมายเดียวกันอาสามาช่วยกัน จึงให้ทุกคนแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ได้เป็นอิสระ ไม่ต้องเกรงใจ ให้ชัยนาทเป็นเมืองจักรยานที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าให้แผนผูกติดกับราชการ แต่ให้เติบโตช้าๆ และยั่งยืน แผนมีไว้เป็นเป้าให้เราปั่นจักรยานไปให้ถึง อย่ากังวลว่าทำไม่ได้เพราะงบประมาณไม่มี  ขอให้ภาคภูมิใจว่าคนชัยนาทมากพอสมควรตื่นตัวเห็นในสัจธรรมว่าจักรยานเป็นของดี ทำให้สังคมมีความสุข และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้วย แต่ไม่เอานโยบายรัฐบาลมาเป็นตัวตั้ง ต้องเอาสิ่งที่สร้างแล้วเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจของคนชัยนาท 

  

             ผู้ว่าฯ ชัยนาทรับมอบมติสมัชชาสุขภาพชัยนาทประเด็นจักรยานเพื่อสุขภาพ     คุณกิตติศักดิ์บรรยาย “ชัยนาท เมืองจักรยาน สร้างอย่างไร”

              จากนั้นประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาทได้เป็นตัวแทนมอบเอกสาร ฉันทามติสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท ประเด็นจักรยานเพื่อสุขภาพ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ชัยนาทเมืองจักรยาน สร้างอย่างไร” โดยนายกิตติศักดิ์ อินทรวิศิษฎ์ กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  คุณกิตติศักดิ์กล่าวว่า ในการสร้าง “เมืองจักรยาน” การเอาภาพในต่างประเทศมาปรับใช้อาจทำไม่ได้ทั้งหมด เพราะบริบทต่างกันมาก ต้องพิจารณาสภาพที่เป็นจริงในท้องถิ่นตนเอง ประเด็นสำคัญในการส่งเสริมการใช้จักรยานคือความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้ นำไปสู่มาตรการหลักสองประการคือ การชะลอความเร็ว และการชะลอความร้อน

               การระดมความเห็นเกี่ยวกับแผนแม่บทชัยนาทเมืองจักรยานเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น ๔ กลุ่ม แยกกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการส่งเสริมการใช้จักรยานในจังหวัดชัยนาท แล้วนำผลมารายงานในที่ประชุมใหญ่

  

การประชุมกลุ่มย่อย

               ในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งเป็นกลุ่มตามกลุ่มคนขี่จักรยาน ๓ ประเภท ได้แก่ผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน, นักจักรยาน และนักแข่งจักรยาน ระดมความเห็นในประเด็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน, การส่งเสริมจักรยานเพื่อสุขภาพ และการพัฒนากีฬาจักรยานเพื่อความเป็นเลิศ ตามลำดับ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมก็ได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีเวลาจำกัด การหารือจึงยังไม่สามารถข้อสรุปที่ชัดเจนมีรายละเอียดถึงขั้นเป็นแผนแม่บทได้ จำต้องนำไปประชุมหารือกันต่อไป

               ท่านที่สนใจรายละเอียดของผลการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทโดยตรง

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น