Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ หารือมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยผู้ขี่จักรยานกับ คปก.

ชมรมฯ หารือมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยผู้ขี่จักรยานกับ คปก.

ชมรมฯ หารือมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยผู้ขี่จักรยานกับ คปก.

สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวสร้างความปลอดภัยทางถนนหลังเหตุการณ์ที่มีนักจักรยานเสียชีวิตที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ ที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมกับกลุ่มจักรยานจากทั่วประเทศ มูลนิธิเมาไม่ขับ ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) และ สสส. รณรงค์ เมา+ขับ = จับ+ขัง และได้ประสานกับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหาย ตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วเป็นระยะๆ นั้น  งานอีกด้านหนึ่งที่ชมรมฯ รับมาติดต่อประสานงานคือ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ระบบยุติธรรมไทยให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้จักรยานมากขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติก็จะได้ประโยชน์กับผู้ใช้ถนนทั้งมวล

ในเรื่องนี้ ชมรมฯ ได้ติดต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาและเสนอความเห็นให้มีการปฏิรูปในประเด็นเนื้อหาของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย  หลังจากหารือกันทางโทรศัพท์หลายครั้งก็ได้มีการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่สำนักงาน คปก. อาคารซอฟท์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้เข้าร่วมในส่วนของ คปก. ได้แก่ นายสมชาย หอมลออ กรรมการ, นส.อารีวรรณ จตุทอง นักวิชาการปฏิรูปกฎหมายชำนาญการพิเศษ, นส.วรลักษณ์ ศรีใย นักวิชาการปฏิรูปกฎหมายชำนาญการพิเศษ และนายณธรรศ ชูจิตร พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมาย ๑  ส่วนชมรมฯ มี ศ.กิติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธาน และนายกวิน ชุติมา กรรมการ เป็นตัวแทน

การประชุมได้ข้อสรุปว่า สำนักงาน คปก. จะดำเนินการจัดการประชุมในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ สำนักงาน คปก. ในหัวข้อ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองความปลอดภัยผู้ขับขี่จักรยานโดยกำหนดเนื้อหาในการประชุมให้ครอบคลุมมาตรการเพื่อป้องปรามหรือลดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากปัจจัย การเมาแล้วขับ การประมาท การลงโทษ (กักขัง รอลงอาญา ไม่รอลงอาญา) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ บทบาทของอัยการ ผู้พิพากษา การให้ใบอนุญาตขับขี่ รวมถึงบริษัทประกันภัย  เชิญบุคคลและหน่วยงานที่มีบทบาทและความรู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ ๒๐ คน เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานศาลฎีกา, สำนักงานอัยการ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สภาทนายความ, มูลนิธิเมาไม่ขับ, ศวปถ., สสส., กรมคุมประพฤติ, กรมราชทัณฑ์, ชมรมผู้ใช้จักรยาน, ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ทางถนน, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ, กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น

แง่คิดที่น่าสนใจหลายประการจากการประชุมครั้งนี้อ่านได้ที่บทความ “เมาขับชนคนตาย เราทำอะไรได้บ้าง” ในเว็บไซต์นี้

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

บทความเพิ่มเตมจากข่าว “เมา+ขับ-ชน+คนตาย กฎหมายจะทำอะไรได้บ้าง”

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น