Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / มีทุนไปนำเสนอบทความหรือประสบการณ์

มีทุนไปนำเสนอบทความหรือประสบการณ์

มีทุนไปนำเสนอบทความหรือประสบการณ์

ในช่วงหนึ่งปีที่จะมาถึง จะมีงานประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความรู้/ประสบการณ์ในเรื่องสุขภาวะกันถึง 3 เวที ไล่ตั้งแต่เวทีระดับชาติในบ้านเรา ระดับภูมิภาคที่ไต้หวัน และระดับโลกที่จะมาจัดที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

                        ชมรมฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่สนใจงานนโยบาย งานวิชาการ งานชุมชน และงานภาคปฏิบัติด้านจักรยานและการเดิน รวมไปทั้งหมด จึงอยากจะสนับสนุนให้ทุนบางส่วนแก่นักวิจัยและเครือข่ายของชมรมฯไปเผยแพร่ผลงานของแต่ละคนให้สังคมได้รับรู้ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันละกัน

                        งานที่จะไปนำเสนอไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการหรือเป็นวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว เป็นงานนโยบายชุมชนหรืองานขับเคลื่อน หรือแม้กระทั่งงานกิจกรรม(ที่มีสาระ)ก็ได้ แต่ถ้าจะให้ได้ทุนจากชมรมฯ  ก็ขอให้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินและการใช้จักรยานเท่านั้นเพราะนั่นเป็นพันธกิจของชมรมฯ

หรือใครมีฝีมือไปอีกขั้น จะไปเอาผลงานศึกษาเก่าๆของหลายๆคน เช่น งานด้านกฎหมายจักรยานของไทยเทียบกับของต่างประเทศ งานทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการเดิน-จักรยาน เอามาวิเคราะห์ต่อยอดและสรุปเป็นบทความขึ้นมาใหม่ ก็สามารถเอามานำเสนอได้เช่นเดียวกัน

งานแรกคือ งานการประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2558 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ รายละเอียดดูได้ที่ http://www.parc-thaihealth.com/#!public-relation/c8cn

หมายเหตุ

          1) กิจกรรมทางกายนี้ภาษาอังกฤษ เรียกว่า  Physical Activity(ย่อๆ ว่า PA) ซึ่งรวมการขยับกายทุกอย่างที่ไม่จำเป็นต้องเข้มข้นแบบการออกกำลังกาย การเดิน-การขี่จักรยานแบบชาวบ้านปกติ ก็ถือว่าเป็น PAและเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาวะได้

2) งานนี้ใกล้กำหนดการประชุมมากแล้ว ผู้สนใจอาจจะต้องเร่งมือกันสักเล็กน้อย (ดูรายละเอียดตามลิงค์ข้างต้น)

งานที่สองคือ งานการประชุม Velo-City Global Taipei 2015ซึ่งคำว่า Velo-city นี้เป็น      คำภาษาฝรั่งเศสผสมอังกฤษ แปลว่า ‘เมืองจักรยาน’การประชุมนี้จึงเน้นเฉพาะประเด็นจักรยานเท่านั้น งานนี้จะจัดขึ้นที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2559 ดังนั้น แม้งานนี้จะเป็นงานประชุมระดับโลก(หรือ Global) แต่ก็คงเน้นภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก โดยมีข้อน่าสังเกตอยู่ 4 ข้อ คือ 1) งานนี้เป็นงานของ ECF หรือ European Cyclists’ Federation (ซึ่งเป็นองค์กรจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก) ที่มอบหมายให้กรุงไทเปเป็นเจ้าภาพในการจัด งานนี้จึงเชื่อได้ว่าจะมีผู้รู้และนักวิชาการชั้นนำของโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างล้นหลาม 2) งานนี้เป็นงานระดับนานาชาติที่ใกล้บ้าน ค่าใช้จ่ายจึงไม่สูงมาก และเป็นโอกาสที่เราจะไปนำเสนอผลงานให้ต่างประเทศรับรู้และเข้าใจเรามากขึ้น รวมทั้งเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้รู้จริงระดับโลก เช่น ไมเคิล แอนเดอร์สัน จาก Copenhagenize  หรือ Manfred Neun ประธาน ECF หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก Dutch Cycling Embassy เป็นต้น ทั้งนี้ชมรมจะมีทุนสนับสนุนเป็นบางส่วนให้แก่ผู้ที่สนใจ (สามารถดูรายละเอียดของการประชุม ได้ตามลิงค์นี้ http://www.ecf.com/projects/velo-city-2/velo-city-global-2016/และhttp://www.velo-city2016.com/index.php/en/)  3) กำหนดเส้นตายส่งบทความให้องค์กรผู้จัดงานพิจารณาภายในวันที่ 18 กันยายน 2558  4) หลังการประชุมหรือระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม มีการจัดโชว์สินค้าและอุปกรณ์จักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คนที่ไปประชุมครั้งนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาด

งานที่สามงานนี้เป็นงานใหญ่ที่สุดใน 3 งานนี้ คือ เป็นงานประชุมใหญ่ครั้งที่ 6 ของ สมาคม International Society for Physical Activity and Health (ISPAH) ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่16-19 พฤศจิกายน 2559โดยสสส.เป็นองค์กรผู้จัดงาน (รายละเอียดดูที่ลิงค์http://www.ispah2016.org) เนื่องจากงานนี้เป็นงานประชุมเกี่ยวกับ PA และสุขภาพทั่วไปจึงไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะเรื่องเดินหรือจักรยาน แต่จะเป็นการประชุมเกี่ยวกับ “กิจกรรมทางกาย” (ซึ่งใครๆ ก็ทำได้, ไม่ใช่ “การออกกำลังกาย”ที่หลายๆ คนยังไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้) งานนี้เป็นงานระดับโลกอย่างแท้จริง มีองค์การอนามัยโลกร่วมสนับสนุน และก็เช่นกันชมรมฯเราเราจะมีทุนสนับสนุนภาคีเครือข่าย ในการเอาบทความหรือประสบการณ์ไปนำเสนอในการประชุมนี้ด้วย

งานนี้เป็นงานประชุมระดับโลกที่นานๆมาจัดที่ประเทศไทย เราจึงควรถือเป็นโอกาสนำของดีๆของเราไปเผยแพร่ให้สังคมโลก ได้ตระหนักรู้ในบทบาทและขีดความสามารถของเรา โดยเสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด เงินส่วนที่จะเสียมากที่สุดเป็นส่วนของค่าลงทะเบียน ส่วนอื่นๆ เช่นค่าเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าโรงแรม ค่าอาหารการกิน ค่าเดินทาง ฯลฯ ซึ่งจะแพงมากหากไปประชุมในต่างประเทศ เราก็จะไม่ต้องเสียหรือเสียน้อยมาก

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น