Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / สื่อมวลชนยินดีร่วมส่งเสริมการเดินการใช้จักรยาน

สื่อมวลชนยินดีร่วมส่งเสริมการเดินการใช้จักรยาน

สื่อมวลชนยินดีร่วมส่งเสริมการเดินการใช้จักรยาน

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ  สำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) กรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการเดินทางที่ยั่งยืน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ ในหัวข้อ รวมพลัง เสริมความปลอดภัยให้กับการเดินทาง และนายกวิน ชุติมา กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเข้าร่วม (โดยก่อนหน้านี้ นายกวินได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งที่ ๔  อ่านข่าว “ชมรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมร่วมกันสร้างกรุงเทพฯ เมืองปั่นปลอดภัย” ได้ที่ http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/6894)  โดยในการประชุมครั้งนี้มีอาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และอาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นวิทยากรโดยมีอาจารย์ชิษณุ อัมพรายน์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ดำเนินรายการ

(ซ้ายไปขวา) อ.ณรงค์, นางอัจฉรา, อ.ธีรพล และ อ.ชิษณุ

หลังจากนางอัจฉรา ห่อสมบัติ รอง ผอ. สจส. ได้กล่าวเปิดประชุมแล้ว  ในฐานะนักสื่อสารการตลาด อ.ธีรพล ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กล่าวว่า การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานยังสับสน กระจัดกระจาย ไม่ชัด ทำให้มีพลังน้อย แม้เรื่องที่สื่อสารจะมีหลายประเด็น แต่ก็ควรที่จะมีแนวคิดหลักให้ชัดเจน โดยเฉพาะการใช้จักรยานควรเป็นวาระแห่งชาติ จากนั้นก็ต้องมาทำความเห็นร่วมกันว่าจะสื่ออะไร โดยเฉพาะสำหรับคนกรุงเทพฯ ตนเองคิดว่าควรสื่อสารให้เห็นว่าใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้ และต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง อ.ธีรพลเห็นว่าควรแบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือ ผู้ใช้รถยนต์ ผู้ใช้จักรยาน และคนทั่วไป และสื่อสารถึงพวกเขาให้เหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงทั้งสามกลุ่มได้เต็มที่ สามารถอธิบายให้ความรู้ ตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่มักถามกันได้ตรงเป้า เช่น ทำไมจึงควรใช้จักรยาน

ส่วน อ.ณรงค์ ได้นำข้อมูลผลการศึกษาวิจัยต่างๆ ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย มาเสนอให้เห็นภาพรวมของประเทศ และชี้ให้เห็นจากสถิติด้วยว่า ผู้ประสบเหตุร้ายทางถนนที่เป็นคนเดินเท้ากับผู้ใช้จักรยานค่อนข้างคงตัวในระยะหลังนี้ที่ราวร้อยละ ๐.๑๖ ของผู้ประสบเหตุทั้งหมด โดยเกิดจากผู้ขี่จักรยานเองราวร้อยละ ๓๕ เกิดจากสภาพถนนราวร้อยละ ๓๐ และเกิดจากรถอื่นมาชนราวร้อยละ ๒๐  สำหรับกรุงเทพฯนั้น สถิติล่าสุดในปี ๒๕๕๕ อยู่ที่ ๑๐.๙๓ รายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งค่อนข้างต่ำ สามอันดับสูงสุดของประเทศคือ ยะลา (๔๑) ปราจีนบุรี และอำนาจเจริญ  สาเหตุสำคัญของการเกิดเหตุมาจากการขาดความรู้และพฤติกรรมการขี่จักรยาน-การขับรถที่ไม่ปลอดภัย  ดังนั้นการสื่อสารต้องให้ความรู้ มีเทคนิคที่ตรงใจและแรงพอจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และต้องผลักดันให้เป็นนโยบายของผู้บริหารตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับเทศบาล จังหวัด และประเทศ รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ

จากนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมที่มาจากสื่อมวลชนต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น มีหลายประการที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานต่อไป เช่น

           · การมีแผนที่แสดงให้เห็นเส้นทางจักรยานเชื่อมต่อกับขนส่งสาธารณะต่างๆ รวมทั้งบอกระยะทาง เป็นวิธีการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะสามารถกะเวลาเดินทางได้ สะดวกในการวางแผนการเดินทางในชีวิตประจำวัน

           · ควรพัฒนาเส้นทางจักรยานสายรอง เช่น เลียบตามแนวคลอง และทำให้เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย จะดีกว่าทำตามถนนสายหลัก ซึ่งต้องมาแบ่งพื้นที่ถนนไป อาจทำให้คนใช้รถยนต์เกลียดจักรยาน

           · กทม.เคยปิดถนนทำถนนคนเดินในวันอาทิตย์ ก็น่าจะมีการปิดถนนทำถนนจักรยานเช่นกัน สื่อมวลชนสามารถช่วยประกาศแจ้งข่าวได้

           · สถานที่ทำงานและสถานีรถไฟฟ้าควรมีห้องให้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ เพราะเมืองไทยร้อนมาก ทางเท้าต้องทำให้เรียบและร่มรื่น

           · สื่อมวลชนต้องช่วยกันรณรงค์ให้มากขึ้นในเรื่องการใช้ถนนร่วมกัน โดยเฉพาะการใส่ใจคนเดินเท้า รถยนต์ต้องหยุดให้คนข้ามถนน

           · ร้านซ่อมจักรยานเป็นสิ่งจำเป็น กทม.อาจจะเข้ามาช่วยเรื่องนี้

จากการคุยกับสื่อมวลชนที่ไปร่วมการประชุม พวกเขาสนใจที่จะช่วยสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน รวมทั้งการสร้างความปลอดภัยให้กับการเดินทาง หน่วยงานที่ส่งเสริมสามารถหารือกับพวกเขาในรายละเอียดเพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานได้ต่อไป

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น