Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / กทม. ขอรับทราบความเห็นชมรมฯ เรื่องการใช้จักรยานกับการจัดการคุณภาพอากาศ

กทม. ขอรับทราบความเห็นชมรมฯ เรื่องการใช้จักรยานกับการจัดการคุณภาพอากาศ

กทม. ขอรับทราบความเห็นชมรมฯ เรื่องการใช้จักรยานกับการจัดการคุณภาพอากาศ

 

คณะอาจารย์กำลังสัมภาษณ์คุณกวิน (ซ้าย)  และมอบของที่ระลึกให้คุณประจักษ์ (ขวา)

เมื่อบ่ายวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยนางพิมพ์ใจ ยุทธบรรดล ที่ปรึกษาโครงการ, อาจารย์สรณ์ สุวรรณโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และนายชัยรัตน์ อุดมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม ได้มาสัมภาษณ์สอบถามขอข้อมูลและความคิดเห็นจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ในเรื่องการใช้จักรยานกับการจัดการคุณภาพอากาศ ซึ่งทางชมรมฯ มีนายกวิน ชุติมา กรรมการและนายประจักษ์ สมายะ ผู้ประสานงานชุมชนและเครือข่ายจักรยาน ซึ่งทั้งสองคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เป็นผู้ให้สัมภาษณ์  

โดยสาระสำคัญคือ การเดินหรือการใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทางแทนการใช้รถยนต์ที่ใช้การเผาเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นการให้พลังงานขับเคลื่อนจะช่วยให้คุณภาพอากาศดีขึ้น เพราะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษต่างๆ ออกสู่อากาศ ซึ่งการศึกษาในต่างประเทศพบว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(คาร์บอนไดออกไซด์)ได้ ๐.๓ – ๑.๐ กิโลกรัมต่อ ๑๐ กิโลเมตร  ส่วนการศึกษาของสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.) ในกรุงเทพฯ ที่มีอาสาสมัครเข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คนเป็นเวลา ๙ เดือน พบว่าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย ๐.๘ กิโลกรัมต่อ ๑๐ กิโลเมตร  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้จักรยานได้เท่าใดขึ้นกับประเภทของยานยนต์และเชื้อเพลิงที่ใช้ 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใช้จักรยานแทนยานยนต์ในการเดินทางเท่านั้น ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยจึงส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  การใช้จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมใดที่ตามปกติไม่ได้ทำ หรือทำโดยไม่ได้ใช้ยานยนต์อยู่แล้ว จะไม่มีผลต่อสุขภาพอากาศและผลด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ แต่อย่างใด  การส่งเสริมการใช้จักรยานให้เกิดผลด้านสิ่งแวดล้อมจึงต้องเป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น