Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ ร่วมงาน Nonthaburi Car Free Day 2015 เพื่อส่งเสริมระบบการขนส่งที่ยั่งยืน

ชมรมฯ ร่วมงาน Nonthaburi Car Free Day 2015 เพื่อส่งเสริมระบบการขนส่งที่ยั่งยืน

 ชมรมฯ ร่วมงาน Nonthaburi Car Free Day 2015 เพื่อส่งเสริมระบบการขนส่งที่ยั่งยืน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มาเปิดงานในช่วงเช้า (ภาพโดยชยุตรัตนพงษ์)

นับแต่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยริเริ่มนำการจัดงาน วันปลอดรถ” หรือ Car Free Dayซึ่งมุ่งกระตุ้นให้ชาวเมืองเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาเดิน ใช้จักรยาน และขนส่งสาธารณะต่างๆ ในการสัญจรในชีวิตประจำวัน เข้ามาจัดเป็นครั้งแรกในไทย คือที่กรุงเทพมหานคร เมื่อ 22 กันยายน 2543 การจัดงานก็ได้ขยายออกไปยังเมืองต่างๆ และในไม่กี่ปีมานี้ หลายเมืองหลายท้องถิ่นมีการจัดงานที่มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง เช่น ที่บ้านบางผึ้ง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จัดงานในชุมชนให้ไม่มีการใช้รถยนต์เลย, ที่ ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร จัดงานคาร์ฟรีเดย์บ้านทุ่ง คือแต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดาๆ และใช้จักรยานที่ขี่กันในชีวิตประจำวัน (แต่ก็มีผู้ว่าฯ มาร่วมงานด้วย)  ในปี 2558 นี้ ชมรมจักรยานจังหวัดนนทบุรีได้จัดงานโดยนำไปเชื่อมโยงกับระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีม่วง ซึ่งการก่อสร้างใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เปิดใช้ในปี 2559 ทำให้ชาวนนทบุรีสามารถเดินทางเข้าไปยังใจกลางกรุงเทพฯ ได้สะดวกรวดเร็วด้วยระบบขนส่งสาธารณะ Nonthaburi Car Free Day 2015 จึงมีคำขวัญว่า “ปั่นจักรยานมาต่อรถไฟฟ้า ร่วมสร้างวิถีใหม่ชาวนนท์” 

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้เข้าไปสนับสนุนการจัดงานนี้ ซึ่งเป็นรูปธรรมของการขับเคลื่อน-ส่งเสริมให้คนไทยลดละการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาเดินและใช้จักรยานมาต่อขนส่งสาธารณะสำหรับการเดินทางที่ไกลกว่าระยะสั้นๆ ที่เหมาะสมกับคนทั่วไปในการเดินและใช้จักรยาน เป็นระบบการขนส่งที่ยั่งยืน ตรงกับเจตนารมณ์ของการจัดงานคาร์ฟรีเดย์ในเบื้องต้น โดยได้ไปจัดกิจกรรมหลายอย่างตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการขี่จักรยานรณรงค์จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกตที่ถนนรัตนาธิเบศร์บรรจบถนนกาญจนาภิเษก ไปตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงบนถนนรัตนาธิเบศร์ โดยหยุดตามสถานีต่างๆ ไปตลอดทางจนถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี แล้ววกกลับมาจุดตั้งต้น เป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน 

ขบวนจักรยานรณรงค์ขณะกลับมาถึงจุดเริ่มต้นที่เซ็นทรัลเวสต์เกต (ภาพโดยชยุตรัตนพงษ์)

จากนั้นมีการเสวนา “จาก Car Free Day 2015 สู่ Car Free Everyday” ที่ห้อง West Gate Hall ชั้น 4 ของ Central Westgate Plaza โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, นายเฉลิมพล นิยมศิลป์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตัวแทนนายก อบจ.นนทบุรี และนายอภิชัย จินศิริวาณิชย์ ประธานชมรมจักรยานจังหวัดนนทบุรี ดำเนินรายการโดยนายอาระดินทร์ รัตนภู ผู้ประสานงานโครงการชุมชนจักรยานสุขภาวะ

อาจารย์ประพัทธ์พงษ์กล่าวว่า ระบบขนส่งที่ยั่งยืนคือทิศทางในอนาคตเนื่องจากใช้พลังงานน้อยที่สุด เพราะน้ำมันกำลังจะหมดไป  ระบบนี้ใช้การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์คือเดินและจักรยานสำหรับการเดินทางระยะสั้น ใช้ขนส่งสาธารณะคือรถประจำทางและระบบรางสำหรับการเดินทางในระยะที่ไกลออกไป และใช้การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ผสมผสานควบคู่กับขนส่งสาธารณะ  สำหรับนนทบุรี รถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงกำลังจะสร้างเสร็จได้ใช้ในปีหน้า การสำรวจพบว่ามีชุมชนและสถานที่ราชการขนาดใหญ่อยู่มากมายหลายแห่งสองข้างเส้นทาง และประชาชนพร้อมจะใช้รถไฟฟ้า หากสามารถเดินหรือใช้จักรยานไปเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ดังนั้นจะต้องสร้างที่จอดจักรยานที่ปลอดภัยคือจอดจักรยานทิ้งไว้แล้วไม่หาย อาจใช้ รปภ.เฝ้าแล้วเก็บเงินค่าบริการถูกๆ และมีจำนวนเพียงพอที่สถานีรถไฟฟ้าทุกแห่ง จากนั้นก็ทำเส้นทางให้น่าเดินน่าขี่ (ทางเรียบ มีต้นไม้ให้ร่มรื่น) หากเป็นทางลัดตัดตรงยิ่งดีเหมือนในญี่ปุ่นที่ใช้ถนนซอยมาก มีป้ายบอกทิศทางและระยะทาง หากช่วงไหนต้องใช้ถนนที่มีรถยนต์พลุกพล่านก็ต้องมีโครงสร้างบนถนนที่ชะลอความเร็วรถยนต์ลง  สิ่งที่อาจพิจารณามีคือระบบจักรยานสาธารณะ แต่จะต้องมีสถานีจักรยานทั้งที่สถานีรถไฟฟ้าและที่ชุมชนหรือหน่วยงาน จึงจะใช้ได้จริง  โครงสร้างทั้งหมด รวมทั้งสถานีและทางเท้า ต้องใช้การออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) ให้ผู้สูงอายุและคนพิการใช้ได้

  

   (ซ้ายไปขวา) คุณอภิชัย, คุณเฉลิมพล, ดร.ประพัทธ์พงษ์ และคุณอารดินทร์      นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรีรับฟังการเสวนา

ทางด้านนายเฉลิมพลกล่าวว่า อบจ.นนทบุรีมีภารกิจที่จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ชาวนนทบุรีเดินทางได้สะดวกปลอดภัย  อบจ.นนทบุรียินดีสนับสนุนงบประมาณสร้างทางจักรยานและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ให้คนนนท์มาใช้รถไฟฟ้าขนส่งสาธารณ เพื่อลดการใช้รถยนต์ คนนนท์จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น  ด้านหนึ่งชาวนนท์ก็ต้องเป็นพลเมืองที่ใส่ใจ (concerned citizen) ช่วยกันมาใช้ขนส่งสาธารณะให้มากที่สุด ขณะนี้เป็นโอกาสแล้วเพราะเป็นจังหวัดแรกนอกกรุงเทพฯ ที่มีรถไฟฟ้าใช้  อีกด้านหนึ่งถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำ เป็นแบบอย่างในเรื่องการดินการใช้จักรยาน ขับเคลื่อนให้เป็นวาระจังหวัด สิ่งที่ต้องการก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

ส่วนนายอภิชัยกล่าวว่าวันนี้เป็นก้าวแรก เป็นนิมิตรหมายที่ดี ทุกคนควรภูมิใจ ชมรมจักรยานหลายชมรมในนนทบุรีพร้อมจะร่วมขับเคลื่อนให้เกิดวิถีใหม่ของการเดินทาง ปั่นจักรยานมาต่อรถไฟฟ้า อาจถือเป็นภารกิจของชมรม

อนึ่งในช่วงร่วมแสดงความเห็น มีผู้ใช้จักรยานเสนอว่านอกจากที่จอดจักรยานแล้ว ควรดูให้มีทางลาด และหากเป็นไปได้ อยากให้ รฟม. จัดให้สามารถนำจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าไปได้ด้วยสำหรับการเดินทางต่อจากรถไฟฟ้า  นอกจากนั้นนายชยุต รัตนพงษ์ นักกฎหมาย ผู้เคยเป็นอดีตกรรมการชมรมฯ ได้เสริมว่า การส่งเสริมให้เดินหรือใช้จักรยานควรเริ่มจากชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นก่อน อย่าทำทางจักรยานเพื่อบริการชมรมจักรยาน-นักจักรยาน จะล้มเหลวเหมือนในกรุงเทพฯ คือมีคนใช้น้อย อบจ.จะถูกคนด่าว่าใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ในนนทบุรีจะทำได้ง่ายกว่า ข้อมูลมีอยู่แล้ว และถ้าจะทำจริงก็จะมีนักวิชาการมาช่วย

  

                           บรรยากาศในที่เสวนา ห้องเวสต์เกตฮอลล์                                     ถ่ายภาพร่วมกันหลังการเสวนาเสร็จสิ้น

การเสวนาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงและเสร็จสิ้นในช่วงเที่ยงวันเป็นอันเสร็จสิ้นงาน Nonthaburi Car Free Day 2015

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น