Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / “วิถีใหม่ชาวนนทบุรี = รถไฟฟ้า + จักรยาน”

“วิถีใหม่ชาวนนทบุรี = รถไฟฟ้า + จักรยาน”

“วิถีใหม่ชาวนนทบุรี = รถไฟฟ้า + จักรยาน”

ภาพบรรยากาศการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

หลังจากที่ชมรมฯได้ร่วมงาน Nonthaburi Car Free Day 2015 เพื่อส่งเสริมระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและได้จัดให้มีการเสวนา “วิถีใหม่ชาวนนทบุรี = รถไฟฟ้า + จักรยาน” วันนี้ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางร่วมกันต่อ“การขับเคลื่อนการใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง จ.นนทบุรี” ตามโครงการขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-12:00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร แขวงทางหลวงนนทบุรี กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว กรมทางหลวงชนบท หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และชมรมจักรยานจังหวัดนนทบุรี โดยในที่ประชุมข้อเสนอดังนี้

นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานกำกับทิศ (ซ้าย) นายวีระเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ตัวแทนกรมทางหลวงชนบท (ขวา)

1. เสนอให้มีการจัดตั้งกลไกการทำงานในรูปแบบคณะทำงาน/คณะกรรมการฯ ในการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม โดยหอการค้าและชมรมนนทบุรีเป็นแกนประสาน

2. เสนอให้จัดหาฝ่ายเลขาที่มีความพร้อมโดยชมรมนนทบุรีเป็นผู้ช่วยเลขา

3. เสนอให้มีการออกแบบที่จอดจักรยาน โดยให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดทำที่จอดจักรยาน โดยการออกแบบที่จอดไว้ 2 ประเภท คือที่จอดจักรยานไม่เก็บค่าบริการและที่จอดจักรยานเก็บค่าบริการ

4. เสนอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของจักรยาน/การใช้จักรยานและแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อเป็นการกำหนดการขับเคลื่อนที่ชัดเจน

5. เสนอให้สถานีรถไฟฟ้าเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในนนทบุรี

6. เสนอให้การสัมมนา การรณรงค์ จัดกิจกรรมต่างๆ ในนนทบุรีควรให้ความรู้แบบความสำคัญในการใช้ทางรองมากกว่าทางหลักเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน

  

                     คุณสรัสวดี โรจนกุศล เจ้าหน้าที่ชมรมฯ อ.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา กรรมการชมรมฯ นายอภิชัย จินศิริวานิช ประธานรมชมจักรยานจังหวัดนนทบุรี                            นายกิติศักดิ์  อินทรวิศิษฎ์ กรรมการชมรมฯ (จากภาพซ้ายไปขวา)

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น