Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ เข้าพบหารือความร่วมมือกับอธิบดีและรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ชมรมฯ เข้าพบหารือความร่วมมือกับอธิบดีและรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ชมรมฯ เข้าพบหารือความร่วมมือกับอธิบดีและรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

คณะของชมรมฯ (คุณกวิน คุณจำรูญ และ ศ.ธงชัย) มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมทางหลวงชนบท โดยมีรองอธิบดีร่วมด้วย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (ประธาน), นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ (รองประธาน), นายกวิน ชุติมา (กรรมการ) และ นส.อัจจิมา มีพริ้ง (ผู้จัดการ) ได้เข้าพบผู้บริหารของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ที่สำนักงานกรม ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  ในช่วงแรกเป็นการประชุมหารือกับนายประศักดิ์  บัณฑุนาค รองอธิบดี และคณะข้าราชการอันประกอบด้วยนายสุพร เตไชยา วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ (สสอ.), นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ สสอ., นายจอม ตีชะวณิชย์ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร (สบร.) และนายจิรายุทธ์ ตั้งไพศาลกิจ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ สำนักอำนวยความปลอดภัย (สอป.) และต่อมาก็ได้เข้าพบแสดงความยินดีกับนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดี ทช. ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่

การประชุมหารือระหว่างคณะของกรมทางหลวงชนบทกับคณะของชมรมฯ โดยมีรองอธิบดีเป็นประธาน

การหารือทำให้รองอธิบดีและคณะทราบแนวทางว่า ควรเน้นทำทางจักรยานให้ชาวบ้านผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน และรองอธิบดีให้แนวทางว่าชาวบ้านควรเข้ามาร่วมตั้งแต่ต้นในการสำรวจเส้นทาง การออกแบบ การดำเนินการ ไปจนถึงการประเมินผล ซึ่ง ทช.มีสำนักส่งเสริมท้องถิ่นมีประสบการณ์ทำงานบูรณาการด้านนี้อยู่แล้ว ให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยขับเคลื่อน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามารับช่วงในการดูแลบำรุงรักษาต่อไป ควรทำเป็นแผนระยะยาวตั้งงบประมาณสำหรับ ๑๐ ปีและมีเป้าระยะสั้น ๔ ปีให้สอดรับไประยะเวลาที่เหลือของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒  ที่ประชุมหารือเห็นตรงกันว่า แม้กระทรวงคมนาคมจะมีแบบทางจักรยานที่ออกไว้เป็นมาตรฐานแล้ว ก็ควรพิจารณาเป็นการเฉพาะแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และบริบททางกายภาพของพื้นที่นั้นๆ ให้ใช้งานได้เหมาะสมก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องมีคุณภาพดีสูงสุด และควรเริ่มจากพื้นที่ที่ชาวบ้านมีความต้องการชัดเจนก่อน ไม่ทำปูพรมไปทั้งประเทศ ซึ่งชมรมฯ สามารถช่วยในการหาพื้นที่ให้ ทช.ได้  ที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะให้มีการทำบันทึกความร่วมมือ (MoU) โดยน่าจะเป็นความร่วมมือสี่ฝ่ายคือ กระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวงชนบท, ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเก่งในด้านการประชาสัมพันธ์

คณะชมรมฯ เข้าพบอธิบดีกรมทางหลวงชนบท โดยมีรองอธิบดีเข้าร่วมรับฟัง

เสร็จสิ้นจากการหารือในขั้นปฏิบัติการ คณะของชมรมฯ พร้อมกับรองอธิบดี ได้เข้าพบแสดงความยินดีกับนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดี ทช. ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคมที่ผ่านมา และรายงานสรุปผลการประชุมหารือกับคณะของรองอธิบดีให้ทราบด้วย

ชมรมฯ จะนำความคืบหน้าในการทำงานร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบทมาเสนอต่อไป

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น