Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชมรมฯ บรรยายเรื่องการใช้จักรยานให้ผู้บริหารท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชมรมฯ บรรยายเรื่องการใช้จักรยานให้ผู้บริหารท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชมรมฯ บรรยายเรื่องการใช้จักรยานให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เช้าวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  คณะของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (ประธาน), ดร.สุขแสง คูกนก (กรรมการ), นายกวิน ชุติมา (กรรมการ) และ นส.อัจจิมา มีพริ้ง (ผู้จัดการ) ได้เข้าพบแสดงความยินดีกับนายจรินทร์ จักกะพาก ที่เข้ารับตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยมีข้าราชการกรมฯ เข้าร่วมในการพูดคุย ได้แก่นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ, นายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น, นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ ผู้แทน ผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น, นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, นายภูวณัฏฐ์ ธนธัญเกียรติ  ผอ.ส่วนมาตรฐานการบริการท้องถิ่น และนางพรทิพย์ จิรศรีสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการสาธารณสุข

ท่านอธิบดีจรินทร์กล่าวว่า กรมฯถือเป็นนโยบายและมีหนังสือเวียนขอความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศให้ทำทางจักรยานให้ชาวบ้าน และพิจารณาจัดการรณรงค์ให้ชาวบ้านผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  ท้องถิ่นใดพร้อมทำได้ ขอให้ทำต่อเนื่อง พื้นที่ใดทำได้สำเร็จก็จะยกเป็นตัวอย่าง  และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมการใช้จักรยาน  กรมฯ จะจัดให้ชมรมฯ จัดวิทยากรไปบรรยายในการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารและปลัดเทศบาล ซึ่งมีการจัดเป็นประจำที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.)   แม้ว่าก่อนหน้านี้ ชมรมฯจะได้ร่วมออกความเห็นต่อร่าง คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้จักรยาน รวมทั้งแบบทางจักรยานและที่จอดจักรยานด้วย  คู่มือนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิดา จัดทำให้ สถ. และกรมฯ ได้เอาร่างคู่มือนี้ที่ปรับปรุงแล้วให้ชมรมฯ ออกความเห็นอีกรอบหนึ่งด้วยหลังการพบปะครั้งนี้  การได้ไปบรรยายที่ สพบ.จะเป็นความร่วมมือโดยตรงที่เป็นรูปธรรมประการแรกระหว่างหน่วยงานทั้งสอง และการหารือครั้งนี้ได้บ่งชี้ว่าทั้งสองจะมีความร่วมมืออื่นๆ ติดตามมาอีกต่อไป

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น