Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ชวนคิด ชวนทำ เชียงคำ…เมืองจักรยาน”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ชวนคิด ชวนทำ เชียงคำ…เมืองจักรยาน”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ชวนคิด ชวนทำ เชียงคำ…เมืองจักรยาน” 

เมื่อวันเสาร์ที่ 18  ธันวาคม 2558  ชมรมฯ จัดกระบวนการระดมความคิดเห็นจากภาคีในพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายทำเชียงคำให้เป็นเมืองที่สามารถใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันได้  ด้วยเพราะพื้นที่เชียงคำเป็นพื้นที่ที่ทุนทางกายภาพ ผังเมืองที่ค่อนข้างเอื้อต่อการใช้จักรยาน (และเดินด้วย) ทีมคณะทำงาน (ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยและปฏิบัติการสังคม) จึงชวนภาคีในพื้นที่มาร่วมระดมความคิดเห็นกัน อาทิ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลหย่วน  เทศบาลตำบลเวียง และเทศบาลตำเชียงคำ) โรงเรียนพี่ใหญ่ในพื้นที่ คือ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และโรงเรียนน้องเล็กๆรอบนอก เช่น โรงเรียนบ้านปี้ โรงเรียนวัดพระนั่งดิน  กลุ่มอสม.  กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ทหาร และผู้นำชุมชน เป็นต้น  

  

การประชุมครั้งนี้ เสร็จสิ้นลงด้วยการมี(ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่จะไปทำงานกันต่อในแต่ละบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคี  และมีเทศบาลตำบลหย่วนรับเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน จากนี้คณะทำงานคงต้องทำงานกันอย่างหนัก วางแผนการจัด Focus group แต่ละกลุ่มย่อยทั้งที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และยังไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่  สภาวัฒนธรรมเชียงคำ และกลุ่มสามล้อถีบ 

ขยับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอีกพื้นที่หนึ่งแล้ว สำหรับการส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยาน และเดินได้ด้วยนั้น ที่เชียงคำ พะเยาเจ้า !!!  

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น