Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / สมัครร่วมคัดเลือกรับทุนสนับสนุนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

สมัครร่วมคัดเลือกรับทุนสนับสนุนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

ดาวน์โหลดไฟล์ word  ชุดเอกสารสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://goo.gl/iqLM9v

สมัครร่วมคัดเลือกรับทุนสนับสนุนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

  • “ชุมชน” คือฐานสำคัญในการจัดการระบบสุขภาวะของประเทศที่สำคัญ การจัดการระบบสุขภาวะของชุมชน โดยคนในชุมชนที่ร่วมมือกันเป็นการจัดการที่ยั่งยืน สสส. ตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งนี้ จึงทำหน้าที่เป็นผู้จุดประกาย และขยายแนวคิดการจัดระบบสุขภาวะของชุมชนการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน คือภารกิจหลักที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยดำเนินการ ในปีที่ผ่านมานั้น สสส.และชมรมฯ ดำเนินการ”จุดประกาย ขยายแนวคิด” ต่อพื้นที่กว่า 70 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้รับรู้แนวทางการสร้างชุมชนจักรยาน ตลอดจน กระบวนการจัดการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ซึ่งในปีที่ 1 เราประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ นำประสบการณ์และบทเรียนรู้มาดำเนินการในปีที่ 2   
  • ปีนี้ (2559) สสส.(สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม) และชมรมฯ จึงเปิดรับ“ข้อเสนอโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ” ขึ้นอีกครั้ง โดยขอเชิญอบต. /เทศบาล /อปท. ร่วมกับชุมชน หน่วยงานและภาคีในพื้นที่ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ 2 
  • บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2559 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)  
  • หากคิดว่าพื้นที่ของท่านมีความพร้อมทั้งผู้ท้องถิ่น l ชุมชน l ภาคี และหน่วยงานรัฐ 

       อย่ารอช้า มาร่วมสร้างพื้นที่สุขาวะ ด้วยชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ  !!! 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  
โครงการพัฒนาศักยภาพ และติดตามสนับสนุนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 1 7ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 618 5990 โทรสาร 02 618 4430 l email : cyclingcommunity.tcc@gmail.com
 

  • ดาวน์โหลด PDF ชุดสมัครร่วมคัดเลือกรับทุนสนันสนุนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้
  • ดาวน์โหลดไฟล์ word กดได้ที่นี่ https://goo.gl/iqLM9v

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น