Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ECF กล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตบนถนนที่ไม่ลดลงแสดงว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะควรให้ความสำคัญมากที่สุดกับผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้า

ECF กล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตบนถนนที่ไม่ลดลงแสดงว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะควรให้ความสำคัญมากที่สุดกับผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้า

ECF กล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตบนถนนที่ไม่ลดลงแสดงว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะควรให้ความสำคัญมากที่สุดกับผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้า

  

(คำนำ: การเคลื่อนไหวรณรงค์ผลักดันให้รัฐหันมาสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้าดูเหมือนจะกำลังเป็นกระแสใหญ่ทั่วโลก  ในไทย เหตุสลดที่คนเมาขับรถชนนักจักรยานเสียชีวิตพร้อมกันสามคนที่เชียงใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ได้นำไปสู่การเคลื่อนไหวอย่างคึกคักของประชาคมผู้ใช้จักรยานและองค์กรเอกชน รวมทั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ออกมาหลายแนวทาง รวมทั้งการทำงานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายทำข้อเสนอให้มีการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้ปกป้องสิทธิและคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน  ในขณะที่ในยุโรป สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรปที่ชมรมฯ เป็นสมาชิกอยู่ด้วย ก็กำลังผลักดันให้สหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกหันมาใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้ามากขึ้นเช่นกัน จนล่าสุดมีใบแถลงข่าวออกมาดังข้างล่างนี้ – ผู้แปล)

คณะกรรมาธิการยุโรป (รัฐบาลกลางของสหภาพยุโรป) ประกาศ[1] ตัวเลขความปลอดภัยบนถนนสำหรับปี 2015 ออกมาแสดงว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในสหภาพยุโรป(27 ประเทศ) 26,000 คน สูงขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 25,700 คน ทำให้เป็นครั้งแรกที่ยอดผู้เสียชีวิตบนถนนในยุโรปในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น  คณะกรรมาธิการยอมรับว่าเหตุผลประการหนึ่งที่ตัวเลขนี้สูงขึ้นคือ “การมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นระหว่างผู้ใช้ถนนที่ไม่ได้รับการปกป้อง(ผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้า – ผู้แปล)กับผู้ใช้ถนนที่เป็นยานยนต์ในเมืองต่างๆของเรา”

ใบแถลงข่าวของคณะกรรมาธิการยุโรปอ้างด้วยว่า[2] เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายในการลดยอดผู้เสียชีวิตบนถนนลงให้เหลือครึ่งหนึ่งของจำนวนในปี 2010 ให้ได้ในปี 2030[3] ก็จำเป็นต้องเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ดีขึ้นภายในยานพาหนะทั้งหลาย  คณะกรรมาธิการยุโรปมีกำหนดจะสื่อสารออกมาและออกข้อเสนอทางกฎหมายที่จะทำให้ระเบียบด้านความปลอดภัยทั่วไปและการปกป้องคนเดินเท้าทันสมัยขึ้น

ECF กล่าวว่านี่เป็นโอกาสดีเลิศที่จะจัดการกับความก้าวหน้าที่ชะงักงันหรือการเสื่อมถอยของความปลอดภัยทางถนนด้วยการมีพาหนะที่ปลอดภัยมากขึ้นต่อผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้า ไม่เพียงแต่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถนั้นอยู่ดังที่ผ่านมาเท่านั้น และบันทึกของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ออกมาพร้อมกัน[4] ยังยอมรับด้วยว่า “สัดส่วนการเสียชีวิตของผู้ใช้จักรยานลดลงเพียงร้อยละ 4 ระหว่างปี 2010 ถึง 2014ซึ่งต่ำกว่าการลดลงของสัดส่วนยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดคือร้อยละ 18”

เบิร์นฮาร์ด เอ็นซิงก์ เลขาธิการใหญ่ของ ECF กล่าวว่า

ในขณะที่ยานยนต์ปลอดภัยมากขึ้นๆ สำหรับผู้ขับขี่ภายในยานพาหนะนั้นๆ ผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้าไม่ได้ปลอดภัยมากขึ้นในสัดส่วนเดียวกันเลย ดังนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่จะเน้นจริงๆ ไปที่สิ่งที่อยู่ภายนอกยานยนต์เสียที  เทคโนโลยีต่างๆ อย่าง Intelligent Speed Assistance (อุปกรณ์ควบคุมความเร็วอัจฉริยะ), automatic sensing and braking (ระบบตรวจจับ[ยานพาหนะและผู้ใช้ถนนอื่น]และทำการห้ามล้ออย่างอัตโนมัติ), การออกแบบรถบรรทุกให้ปลอดภัยมากขึ้น (safer HGV design) ล้วนพร้อมหรือเกือบพร้อมที่จะนำมาใช้แล้ว  ดังนั้น(สหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก)ควรที่จะเน้นน้อยลงกับการพัฒนายานพาหนะที่แล่นไปได้เองโดยอัตโนมัติในอนาคต และหันมาเน้นไปที่เทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถปฏิวัติการสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้ถนนอื่นของยานพาหนะทั่วสหภาพยุโรปในทุกวันนี้มากกว่า

  

กรรมาธิการท่านหนึ่งยังกล่าวอ้างด้วยว่า รัฐสมาชิกต่างๆ ทั่วสหภาพยุโรปจัดสรรทุนมาสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยบนถนนลดลง ซึ่งการทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการขาดมาตรการในการบังคับกฎระเบียบความปลอดภัยต่างๆ และขาดโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างความปลอดภัยทางถนนด้วย

คณะกรรมาธิการยังได้เปิดเผยตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการของจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสจากเหตุทางถนนทั่วสหภาพยุโรปเป็นครั้งแรกว่า ในปี 2015 มีมากถึง 135,000 คน   ECF กล่าวว่าการเปิดเผยตัวเลขนี้เป็นเรื่องดี และหวังว่านี่จะนำไปสู่การตั้งเป้าจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสทั่วสหภาพยุโรปที่ลดลงต่อไป


[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-863_en.htm

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-863_en.htm

[3] http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/com_20072010_en.pdf

[4] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-864_en.htm


หมายเหตุ

สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (ECF) เป็นเครือข่ายขององค์กรผู้ใช้จักรยานทั่วโลก มีสมาชิกกว่า 80 องค์กรใน 40 กว่าประเทศ ช่วยให้พวกเขามีปากมีเสียงในระดับนานาชาติ เป้าหมายของเราคือ การผลักดันนโยบายที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน ทำให้คนจำนวนมากขึ้นใช้จักรยานบ่อยครั้งขึ้น

ECF ลงนามในจดหมายร่วมกับองค์กรอื่นในเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้ว: http://etsc.eu/wp-content/uploads/2015-06-09-letter-juncker_web.pdf

ดูข้อมูลและความเห็นของ ECF ในเรื่องระเบียบความปลอดภัยทั่วไป (General Safety Regulations) ได้ที่นี่: https://ecf.com/what-we-do/road-safety/traffic-calming30-kmh

——————————————————————————————————————————————————————————————-

แปลจากใบแถลงข่าวของ ECF “ECF CLAIM THAT STAGNATING ROAD SAFETY FATILITY FIGURES SHOW VEHICLE SAFETY TECHNOLOGY SHOULD NOW PRIORITISE CYCLISTS AND PEDESTRIANS”, 31/03/2016  โดย กวิน ชุติมา กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(TCC)

TCC เป็นสมาชิกวิสามัญ (สมาชิกจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป) ของ ECF มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 โดยเป็นสมาชิกองค์กรแรกจากทวีปเอเชีย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น