Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ช่วยกันรณรงค์สนับสนุนวันจักรยานโลก #WorldBicycleDay Campaign

ช่วยกันรณรงค์สนับสนุนวันจักรยานโลก #WorldBicycleDay Campaign

ช่วยกันรณรงค์สนับสนุนวันจักรยานโลก #WorldBicycleDay Campaign

ตามที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้รายงานข่าวไปแล้วถึงการที่คณะกรรมการอำนวยการของ พันธมิตรการจักรยานโลก (World Cycling Alliance – WCA)ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติตั้ง “วันจักรยานโลก” (World Bicycle Day) ขึ้นมาเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติ (อ่านข่าวได้ที่ http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/11067 )  จากนั้นก็ได้เริ่มประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วโลกทราบถึงความพยายามนี้ และชักชวนให้ช่วยกันรณรงค์สนับสนุน

หนึ่งในวิธีการรณรงค์คือการส่งทวิตเตอร์ให้พร้อมๆกันทั่วโลก โดยวันเวลาที่นัดหมายเป็นครั้งแรกคือ วันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. เวลากลางของทวีปยุโรป ซึ่งตรงกับเวลา 19.00 น.ของประเทศไทยให้ชวนคนให้ส่งต่อๆกันไปให้กว้างขวางที่สุดเพื่อให้เห็นว่าการมีวันจักรยานโลกมีความสำคัญอย่างไร วิธีการง่ายๆคือตามวันเวลานั้น ท่านส่งทวิตเตอร์ออกไปถึงเพื่อนทุกคนของท่าน โดยติดแฮชแถ็ก (hashtag) #WorldBicycleDay บอกว่าคุณเห็นว่าเราจำเป็นต้องมีวันนานาชาติสำหรับการใช้จักรยาน  เรามีข้อมูลมาช่วยคุณดังนี้

เหตุผลที่เราส่งเสริมสนับสนุนการมีวันจักรยานโลก

การจักรยานสร้างประโยชน์มีผลดีกับโลกนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้ผู้ขี่-ใช้จักรยานมีสุขภาพดี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ไม่ใช่การกล่าวเกินเลยไปอย่างใดที่จะพูดว่าการใช้จักรยานมีผลดีที่หาวิธีดูแลสุขภาพ ดูแลสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อื่นใดเทียบได้ยาก

  • การใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทางแทนการใช้รถยนต์เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตรช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 250 กรัม (หรือ 1 กิโลกรัมต่อ 4 กิโลเมตร) #WorldBicycleDay
  • ผู้ใช้จักรยานช่วยซื้อสินค้าอุดหนุนการค้าปลีกเป็นมูลค่าถึง 111,000 ล้านยูโร ใน 27 ประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปในปี 2013 #WorldBicycleDay
  • การผลิตจักรยานสร้างงาน 4.89 ตำแหน่งต่อผลประกอบการ 1 ล้านยูโร ในขณะที่การผลิตรถยนต์สร้างงานเพียง 1.63 ตำแหน่งต่อผลประกอบการจำนวนเดียวกัน #WorldBicycleDay
  • การใช้จักรยานรับผิดชอบต่อการสร้างงาน 650,000 ตำแหน่งในยุโรป มากกว่าการป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมเหล็กกล้า #WorldBicycleDay

และถ้าคนจำนวนมากขึ้นใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทางบ่อยครั้งมากขึ้นก็ยังจะเกิดผลดีกับคนอีกมากมายในทางต่างๆ นี่เป็นเหตุผลที่พันธมิตรการจักรยานโลกและสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรปเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติตั้งวันจักรยานโลกขึ้น

  • การใช้จักรยานมากขึ้นช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG)ที่ 5 ขององค์การสหประชาชาติ นั่นคือการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน #WorldBicycleDay
  • การใช้จักรยานมากขึ้นช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG)ที่ 11ขององค์การสหประชาชาติ นั่นคือการทำให้เมืองและที่อยู่อาศัยทั้งมวลของมนุษย์ปลอดภัย รับมือกับภัยพิบัติได้ และยั่งยืน #WorldBicycleDay
  • การใช้จักรยานมากขึ้นสามารถช่วยโลกประหยัดเงินได้ถึง 24 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2050 #WorldBicycleDay
  • การใช้จักรยานสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) ได้ถึงปีละ 2 พันล้านตัน #WorldBicycleDay

ดังนั้นพวกเราสามารถสนับสนุนการรณรงค์ให้มีวันจักรยานโลกได้ด้วยการเริ่มส่งทวิตเตอร์ และแบ่งปันข้อมูลข่าวสารออกไปผ่านทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคม ตั้งแต่เวลา 19.00 น.ของวันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นต้นไป อย่าลืมติดแฮชแถ็ก #WorldBicycleDay กับทวิตเตอร์ และใส่ต่อท้ายไปในการใช้สื่ออื่นๆ ด้วย

หาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้จักรยานได้ที่

หากมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่ม อีเมลไปได้ที่ wca@ecf.com

——————————————————————————————————————————————————————————————-

เรียบเรียงจาก https://ecf.com/worldbicycleday-campaign ของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป โดย  กวิน ชุติมา  กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรร่วมก่อตั้งพันธมิตรการจักรยานโลก(WCA)ในการประชุมจักรยานโลก Velo-city Global 2014 ที่เมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย  ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งและประธานชมรมฯ เป็นหนึ่งในกรรมการอำนวยการชุดก่อตั้งของ WCA”

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น