Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม (page 10)

กิจกรรม

เครือข่ายกระบี่ช่วยซ่อมจักรยานให้ชุมชนหน้าวัดโคนอน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายประสานงานผู้ใช้จักรยานจังหวัดกระบี่ได้มาช่วยตรวจสอบและซ่อมจักรยานให้ชาวชุมชนหน้าวัดโคนอน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในหกพื้นที่ที่กำลังมีการดำเนินงานสร้าง “ชุมชนจักรยาน” ภายใต้โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ ไทย ที่ดำเนินการโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Read More »