Home / ชุมชน เดิน-ปั่น

ชุมชน เดิน-ปั่น

ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเทศบาลตำบลแวงน้อยเปิดตัวอย่างคึกคัก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานเปิดตัวชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเทศบาลตำบลแวงน้อยขึ้นอย่างคึกคักที่บริเวณสวนสาธารณะหนองห้วยหาดในเขตเทศบาล 

Read More »

11 ชุมชนร่วมหารือสร้างชุมชนจักรยานสู่กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่

เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ประธานและแกนนำชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ๑๑ ชุมชนที่อยู่ในกระบวนการสร้างชุมชนจักรยานนำร่องใน “โครงการสนับสนุนการเดินและการสร้างชุมชนจักรยานสู่กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่” ได้มาประชุมหารือกันที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบึงบัว เขตลาดกระบัง 

Read More »

เปิดรับข้อเสนอโครงการชุมชนจักรยาน

ชุมชนจักรยานสร้างได้ไม่ไกลเกินจริง

ขอเชิญ อบต. เทศบาล หน่วยงาน และผู้สนใจ ร่วมสร้างชุมชนจักรยาน

โดยส่งข้อเสนอตามหัวข้อต่างๆ เช่น

·  หลักการและเหตุผล

·  วัตถุประสงค์

Read More »

ชุมชนศาลเจ้าแม่ อ.เขาพนม จ.กระบี่

ชุมชนศาลเจ้าแม่ และเทศบาลตำบลเขาพนม ลงมือปั้นฝันสร้าง“ชุมชนจักรยาน ชุมชนสุขภาวะ” 3 อ. คือ ออกกำลังกาย อาหาร และอารมณ์ ทำให้เกิดแนวคิดจักรยานสร้าง

Read More »

ชุมชนบางผึ้ง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

แนวคิดการสร้าง “ชุมชนบางผึ้ง...ชุมชนจักรยานสร้างสุขภาวะ” เริ่มจากความตั้งใจดี 3 อย่าง คือ 

การสร้างความเป็นชุมชนอยู่ดี ใช้ “จักรยาน” เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน

การสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยสโลแกน ติดหู “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย” และ

การมีส่วนช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพราะการเดินและการปั่นจักรยาน

ทำได้โดยไม่ต้องง้อน้ำมัน เท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปในตัว

Read More »

ชุมชนบ้านดงกลาง อบต.ดงกลาง จ.พิจิตร

เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากมูลนิธิโอกาสโดยการสนับสนุนจากโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ ได้นำเสนอแนวคิดชมรมจักรยานเพื่อวิถีชีวิต เมื่อปีพ.ศ.2554 และการมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่ ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางให้ความสำคัญและพร้อมเป็นกำลังหลักในการผลักดันแนวคิดการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนทำให้ชมรมจักรยานตำบลดงกลางสามารถดำเนินงานสร้าง “ชุมชนจักรยาน ชุมชนสุขภาวะ” ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Read More »