Home / บทความ / บทความทั่วไป (page 17)

บทความทั่วไป

ภูมิแพ้…ใจไม่แพ้

ป้าปิ๋ว (ปราณี ตีติปริวัตร) วัย 63 ปี ...ทีมงาน "จิตอาสา"

อีกคนหนึ่งของชมรมฯที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพด้วยการเดิน-ปั่นจักรยาน ในคอลัมน์ "เปลี่ยนชีวิต ชีวิตเปลี่ยน" กับวารสารมอชาวบ้าน นิตยภาพเพื่อชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ปีที่ 34 มีนาคม 2556

Read More »

จักรยานกับเทคโนโลยีจะช่วยยุโรป(และไทย)ให้รอดพ้นจากโรคอ้วนได้หรือไม่

จักรยานกับเทคโนโลยีจะช่วยยุโรป(และไทย)ให้รอดพ้นจากโรคอ้วนได้หรือไม่

Read More »

13 ข้อ ควรบอกต่อ วิธีป้องกันหรือลดโอกาสจักรยานถูกขโมย

๑.จอดในสถานที่ที่มีจักรยานคันอื่นจอดอยู่ด้วย ยกเว้นแต่จะไม่มีจักรยานอื่นอยู่ก่อนจริงๆ เพราะทำให้มีโอกาสเป็นเป้าหมายน้อยกว่าจอดอวดโฉมอยู่หนึ่งเดียว

๒.จอดจักรยานไว้ในสถานที่ซึ่งมองเห็นได้ง่ายหรือเห็นได้ตลอดเวลา โดยสายตาเราเองหรือสายตาผู้อื่น เพราะเมื่อเราล็อคจักรยาน การตัดล็อคหรือโซ่จะทำไม่ได้
    หรือทำได้ยากขึ้น การปลดล็อคก็ต้องใช้ทักษะและเครื่องมือที่คนร้ายที่ไม่ใช่มืออาชีพจะไม่มี

Read More »

สมาชิกสภายุโรปชวนคนเลิกใช้รถมาขี่จักรยาน

มิชาเอล เครเมอร์เป็นสมาชิกสภายุโรปจากประเทศเยอรมัน และเป็นสมาชิกของกลุ่มกรีน/พันธมิตรเสรียุโรป (Green/European Free Alliance)ในรัฐสภายุโรป ผู้อยากจะให้ประชาชนในทวีปยุโรปที่ประสงค์จะเปลี่ยนมาเดินทางในชีวิตประจำวันด้วยจักรยาน สามารถเลือกวิธีการเดินทางนี้ได้ง่ายขึ้น ด้วยการเพิ่มงบประมาณของสหภาพยุโรปไปสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางจักรยาน  ตัวเขาเองนั้นเลิกใช้รถยนต์หันมาใช้จักรยานตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ แล้ว มาอ่านกันนะครับว่า สส.ยุโรปเขาคิดเขาทำอะไร และ สส.ไทยเราควรทำอะไร

Read More »

กิจกรรมทางกาย และคำแนะนำสำหรับการมีกิจกรรมทางกายในช่วงอายุต่างๆ

กิจกรรมทางกาย

          กิจกรรมทางกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวของร่างกายโดยกล้ามเนื้อและกระดูกที่ทำให้เกิดการเผาพลาญพลังงาน

(องค์การอนามัยโลก 2553)

 

Read More »

ที่จอดจักรยานที่ดีควรเป็นอย่างไร?

     ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีคนใช้จักรยานมากมาย ซึ่งเมื่อมีจักรยานมากโอกาสหายก็มีมากตามไปด้วย  ได้เคยมีงานวิจัยเกี่ยวกับจักรยานหาย แล้วพบว่าการกลัวจักรยานหายทำให้คนใช้จักรยานน้อยลง  และมักหันไปใช้จักรยานราคาถูกคุณภาพต่ำมากขึ้น  รวมทั้งพบด้วยว่าคนเนเธอร์แลนด์ที่ใช้จักรยานให้ความสำคัญกับมาตรการการ ป้องกันจักรยานหายอย่างมาก   ดังนั้นหากต้องการส่งเสริมการใช้จักรยานให้สำเร็จก็จำเป็นต้องมีระบบที่จอด จักรยานที่ดีและปลอดภัย

Read More »

จักรยานคือคำตอบ

ในขณะที่โลกยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร นายแมนเฟรด เนิน ประธานสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) อธิบายว่าจักรยานนั่นแหละคือคำตอบที่สามารถทำได้เลยทันที นี่เป็นสาส์นจากประธานของเครือข่ายผู้ใช้จักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงนักการเมืองและประชาชนชาวโลกทุกคน รวมทั้งในประเทศไทยของเราด้วย

Read More »