Home / บทความ / บทความทั่วไป (page 18)

บทความทั่วไป

ทำให้การขี่จักรยานเป็นกิจวัตรเหมือนการแปรงฟัน

“ทำให้การขี่จักรยานเป็นกิจวัตรเหมือนการแปรงฟัน”

นี่ไม่ใช่การพูดเล่นๆนะครับ แต่เป็นคำพูดที่ออกมาจากปากของนางแอน เฮเด็นสเต็ด สเต็ฟเฟ็นเส็น เอกอัครราชทูตเดนมาร์คประจำสหราชอาณาจักร(อังกฤษ) ในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดี้ยน สื่อยักษ์ใหญ่ฉบับหนึ่งในอังกฤษ

Read More »

การใช้จักรยานเพิ่มสิบเท่าในเมืองเซบิลหลังเสร็จระบบทางจักรยานที่ปลอดภัย

การใช้จักรยานเพิ่มสิบเท่าในเมืองเซบิลหลังสร้างระบบทางจักรยานที่ปลอดภัย

 

Read More »

ชุมชนเสนอ ให้(ว่าที่)ผู้ว่าฯ กทม.สนอง เรื่องการเดินและการใช้จักรยาน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมูลนิธิโอกาสจัดการประชุมตัวแทนของชาวชุมชนในกรุงเทพฯ เพื่อระดมความเห็นในประเด็นการเดินและการใช้จักรยาน  เพื่อนำไปเสนอต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งการเลือกตั้งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม ๒๕๕๖

Read More »

สถานการณ์และข้อเท็จจริงอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย (4)

ปรากฏการณ์-สถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน   (ตอนจบ)

ด้านการรณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการจราจร-สิ่งแวดล้อม-สุขภาพ

พร้อมไปกับความสะดวกสบายที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตจักรยานเพื่อการแข่งขัน จึงมีการนำจักรยานแข่งขันมาใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีฐานะดี เนื่องจากจักรยานประเภทนี้ต้องนำเข้าละมีราคาแพงมาก รวมถึงเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่มีราคาระดับที่ประชาชนธรรมดาถึงยากด้วย

Read More »

อยากให้คนขี่จักรยานมากๆ ก็อย่าบังคับให้ใส่หมวกนิรภัย

      ในวันอาทิตย์ที่สดใสวันหนึ่งในเดือนสิงหาคม ฉันตัดสินใจที่จะไม่ไปพิพิธภัณฑ์หรือไปช้อปปิ้งอย่างคนทั้งหลายที่มาเยือนปารีสทำกัน และทำสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจมากกว่าสำหรับการเป็นนักข่าวสิ่งแวดล้อม นั่นคือการไปขี่เวลิบ (Velib) ที่มีคนกล่าวว่าเป็นโครงการใช้จักรยานร่วมกัน(bike sharing)ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก  แม้จะมีอายุเพียงไม่กี่ปี ระบบการใช้จักรยานร่วมกันของยุโรปก็ทำประโยชน์ไปแล้วหลายอย่าง ที่เห็นชัดๆก็คือการลดสภาพจราจรติดขัดและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะนี้นครใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่ง รวมทั้งนิวยอร์ค ซึ่งจะเริ่มโครงการใช้จักรยานร่วมกันในปีหน้า(๒

Read More »

อำนาจควบคุมความเร็วยานยนต์เพื่อความปลอดภัยของจักรยาน

ข้อหารือของทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย รองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการกำกับทิศโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ต่อประธานวุฒิสภา (ในการประชุมวุฒิสภาและประชุมรัฐสภา) เมื่อ 5 ต.ค.52

หัวข้อที่หารือประธาน

Read More »

8ก.ใช้ได้ดี มีประโยชน์

8ก.ใช้ได้ดี มีประโยชน์ หลักสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนชุมชน ซึ่ง นพ.บัญญา พงษ์พานิช กรรมการบริหารแผน สน.6 เรียกว่า "การบริหารจัดการด้วย 8 ก." เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนงานในชุมชน ชมรมจักรยานฯ เห็นว่าเป็นแนวทางทีดีสำหรับชาวชุมชนคนก่อร่าง สร้างชุมชนจักรยาน จึงนำมาฝากให้ได้อ่านและนำไปใช้ และหากได้ผลประการใด บอกกล่าวมาให้รู้กัน มิเป็นเพียงประโยชน์ต่อชุมชนของท่าน แต่ยังก่อเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และประเทศชาติ

Read More »