Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศทุนวิจัยด้านการเดินและการใช้จักรยาน

ประกาศทุนวิจัยด้านการเดินและการใช้จักรยาน

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย
ประกาศทุนวิจัยสำหรับการเดินและจักรยาน ประจำปี 2556

จุดประสงค์: หาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการเดิน และ/หรือ การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของชุมชน ทั้งในเขตเมืองและชนบท เพื่อใช้ในการผลักดันนโยบายสาธารณะของประเทศไทย

ขอบเขตงาน: ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ วิศวกรรมขนส่ง ผังเมือง การมีส่วนร่วมของชุมชน จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับจักรยาน ฯลฯ

หมดเขตปิดรับข้อเสนอโครงการ : 30 มิถุนายน 2556 (หรือจนกว่าทุนจะหมด)

ตัวอย่างโครงการ:
– มาตรการการจัดการ/จัดระเบียบบนทางเท้า
– Benefit/Cost Ratio ของการปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่เมือง
– วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
– ข้อดีและปัญหาของกฎหมายว่าด้วยการเดินและจักยานในประเทศไทย
– ความปลอดภัยของการใส่เสื้อสะท้อนแสงยามขี่จักรยานกลางคืนเทียบกับการใส่หมวกกันน็อค
– ข้อมูลการซื้อจักรยานในประเทศไทย
– ฯลฯ

ผู้มีสิทธิ์ขอทุน: นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ข้อควรการพิจารณา: เป็นภาพกว้างของสังคมไทย ไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

รายละเอียดขั้นตอนการขอรับทุน : http://www.thaicyclingclub.org/wp-content/uploads/files/01-khantnkaarkhrabthun.pdf

แบบฟอร์ม: แบบข้อเสนอโครงการโดยย่อ: http://www.thaicyclingclub.org/wp-content/uploads/files/02-aebbfrm_1.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย
เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร 02-618 4434 โทรสาร 02 618 4430
e-mail: tcc@thaicyclingclub.org

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น