Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / การประชุมวิชาการ “เดิน-จักรยาน” ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการ “เดิน-จักรยาน” ครั้งที่ 2

up date ข่าว : 12 องค์กรสำคัญจับมือพร้อมผลักดันเดิน จักรยาน สู่การปฏิบัติได้ ปฎิบัติจริง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

แถวที่ 1 จากซ้าย:
(1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (3) กรุงเทพมหานคร (4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (5) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (6) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรแถวที่ 2 จากซ้าย:(7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (8) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (9) ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (10) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (11) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (12) สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

—————————–

กิจกรรมทัศนศึกษา เดิน-ปั่น วันที่ 1 มีนาคม 2557

Walk and Bike City Tour: ดูโปรแกรมทัศนศักษาดัง link  http://www.thaicyclingclub.org/wp-content/uploads/files/bike_trip_cchakryaan_wadsraeks_6.pdf

    โปรแกรม Walk and Bike City Tour

——————————–

โปรดทราบ ขณะนี้ทุกกลุ่มที่นั่งเต็มตามโควตาแล้ว ผู้สนใจสมัครจากนี้มีค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaicyclingclub.org/wp-content/uploads/files/aebbfrmsmakhrlngthaebiiynekhaarwmkaarprachum.pdf

———————————————————————————-

รายงานเพิ่มเติม

กลุ่มต่อไปนี้เต็มแล้ว อปท. /หน่วยงานภาครัฐ /ชุมชนและเครือข่าย/ สถาบันการศึกษา นักวิจัย -นักวิชาการ/นิสิต นักศึกษา

ผู้สมัครจากนี้มีค่าสมัคร 500 บาท/คน (รายงาน ณ วันที่ 27 ม.ค.57)

———————————————————————————————–

ด่วนค่ะ กลุ่มอปท. (อบจ/เทศบาล/อบต.)เต็มแล้ว ผู้สมัครจากนี้มีค่าใช้จ่าย 500/คน

ส่วนกลุ่มอื่นๆเหลือที่นั่งจำกัด (รายงาน ณ วันที่ 18 ม.ค.57)

—————————————————————————————————

TCC พร้อมอีกครั้งกับการจัดการประชุมวิชาการ “เดิน-จักรยาน” ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ในประเทศไทย

การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 : The 2nd Thailand Bike and Walk Forum

การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย :Practicality of Walking and Cycling in Thai Context

—————————————————————————————————

วันที่ 28 ก.พ.57 : เปิดเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บทความ และการจัดกลุ่มห้องย่อยที่น่าสนใจ รายละเอียด click http://www.thaicyclingclub.org/wp-content/uploads/files/03-raangkaarcchadklum_bthkhwaam_4.pdf

—————————————————–

วันที่ 1 มี.ค. 57 : Bike Trip ทัศนศึกษาด้วยจักรยาน …(อยู่ระหว่างการประสาน)

—————————————————-

กลุ่มเป้าหมาย: นักวิชาการ/ชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน/ ผู้บริหารเมือง และผู้สนใจทั่วไป

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด: 150 คนเท่านั้น

——————————————————

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

1. ผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้

(1) มีตัวแทนจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน (2) มีการกระจายตัวของกลุ่มชุมชน ไปยังชุมชนต่างๆ

(3) มีการกระจายตัวของกลุ่มนักวิชาการไปยังสถาบันต่างๆ (4) มีการกระจายตัวของกลุ่มผู้บริหารเมืองไปตามภูมิภาคของประเทศ

(5) มีการกระจายตัวของกลุ่มชุมชน องค์กร ไปยังกลุ่มใหม่ เพื่อขยายเครือข่ายในการทำงาน

2. สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อน ตามเงื่อนไขในข้อ 1

หมายเหตุ:

ก. การเข้าร่วมประชุม ไม่เสียค่าลงทะเบียน ข. มีอาหารว่างและอาหารกลางวันไว้บริการ ค. ผู้เข้าประชุมต้องออกค่าเดินทางและที่พักเอง

————————————-

แนะนำโรงแรมที่ใกล้ๆสถานที่จัดประชุม(สสส.)  ดังนี้

โรงแรมมาเลเซีย      โทรศัพท์ 02 679 7127  link http://www.malaysiahotelbkk.com/location.html

โรงแรม IBIS สาทร  โทรศัพท์ 02 659 2888 link http://www.ibis.com/gb/hotel-6537-ibis-bangkok-sathorn/index.shtml

โรงแรมพินนาเคิล     โทรศัพท์ 02 287 0111 21 link http://www.thaiozone.com/Bangkok/10860.shtml

หรือโรงแรมอื่นๆที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

link แผนที่จัดการประชุมวิชาการ

*** หลีกเลี่ยงการนำรถยนต์ส่วนตัวไป เนื่องจากสถานที่จอดมีค่อนข้างจำกัด

—————————————

การแต่งกาย : แต่งกายไม่ทางการ แบบสุภาพ ไม่ต้องสวมสูท ….  

—————————————

องค์กรร่วมจัดการประชุมวิชาการฯ :

———————————————————————————————————————————————————-

รายละเอียดเอกสารพิจารณาตามแนบท้ายนี้

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น