Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / กระทรวงอุตสาหกรรมรุดเดินหน้าเรื่อง เดิน-จักรยานก่อนใคร

กระทรวงอุตสาหกรรมรุดเดินหน้าเรื่อง เดิน-จักรยานก่อนใคร

กระทรวงอุตสาหกรรมรุดเดินหน้าเรื่อง เดิน-จักรยานก่อนใคร

ที่ห้องประชุมชุณหะวัณ สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ  วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย โดยมีข้าราชการผู้ใหญ่ของกระทรวงฯ ผู้แทนองค์กรคนพิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมเป็นสักขีพยาน  เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๖ เรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุเลือกการเดินและใช้จักรยานเป็นวิธีหลักในการเดินทางในชีวิตประจำวัน

กรอบความร่วมมือที่ลงนามในครั้งนี้มี ๓ เรื่องคือ

๑.การร่วมมือทางวิชาการ  กระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้ง คณะทำงานการปรับปรุงมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ  และแต่งตั้ง คณะทำงานพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมตลาดในประเทศ โดยมีผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะทำงาน

๒.การประชาสัมพันธ์  เป็นการประสานความร่วมมือในการให้คำแนะนำในส่วนของผู้เดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนคนพิการ และผู้สูงอายุรวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ

๓.การส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การเดินและจักรยาน ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในการเดินทาง โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นแกนกลางประสานภาคีเครือข่าย องค์กรคนพิการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน

ปลัดวิฑูรย์กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า การลงนามครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่จะก้าวไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงฯกับชมรมฯ และหน่วยงานเกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงฯ จะเร่งผลักดันให้มีการดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือนี้ต่อไป

ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ประธานชมรมฯ กล่าวย้ำว่าเรื่องเดิน-จักรยานอันดูเป็นเรื่องง่าย ที่ใครๆ ก็ทำได้นั้น จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต่อวิถีชีวิตของทุกสังคม และการที่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยเรื่องเดิน-จักรยานได้ผ่านคณะรัฐมนตรีออกมา  แสดงว่า ในความเล็กนั้นมีความยิ่งใหญ่อยู่เมื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ  ในฐานะตัวแทนของชมรมฯ ผู้ใช้จักรยาน คนเดินเท้า ตลอดจนคนพิการและผู้สูงอายุ ต้องขอขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้แสดงความพร้อมและตอบรับเป็นหน่วยงานแรก อันหมายถึงโอากาสในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น “กระทรวงเขียว” นับตั้งแต่การได้เคยพยายามทำโครงการนิคมอุตสาหกรรมเขียวและโรงงานเขียว โดยครั้งนี้ ได้ก้าวหน้ามาสู่ ”ผลิตภัณฑ์เขียว” คือจักรยานและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

อ่าน MoU ฉบับลงนามได้ที่ http://www.thaicyclingclub.org/wp-content/uploads/files/01-mou.pdf

ชมภาพบรรยากาศการลงนามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaicyclingclub.org/multimedia/album/detail/2006

Press release http://www.thaicyclingclub.org/wp-content/uploads/files/02-press_releas_–_krathrwngutsaahkrrm_lngnaam_mou.pdf

กวิน ชุติมา

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น