Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / สมัชชาสุขภาพประจวบคีรีขันธ์มีมติให้ขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยาน

สมัชชาสุขภาพประจวบคีรีขันธ์มีมติให้ขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยาน

สมัชชาสุขภาพประจวบคีรีขันธ์มีมติให้ขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยาน

ผู้เข้าร่วมยกมือรับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ามปีหลังจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ผ่านมติ ๕.๑ “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน”  สมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่โรงแรมหาดทองในตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้หารือและรับรองการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ๕ ประเด็น ซึ่งหนึ่งในห้าประเด็นนั้นคือ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

สมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี ๒๕๕๘ นี้มีคำขวัญว่า สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาวะ คนประจวบฯ และมีผู้เข้าร่วมจากทุกอำเภอทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน-ภาคประชาสังคม รวม ๒๐๑ คน  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมายให้เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพจังหวัดนี้ด้วย และได้มอบหมายให้นายกวิน ชุติมา กรรมการชมรมฯ มาเป็นผู้แทน

นายสนิท บุญก่อสกุล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในฐานะประธานการประชุม ได้กล่าวส่วนหนึ่งในการเปิดการประชุม เชิญชวนให้ทุกท้องถิ่นสร้างเส้นทางจักรยานออกกำลังกาย อย่างเส้นทางที่ อ.สามร้อยยอด และ อ.ปราณบุรี และฝากให้ผู้เข้าร่วมสมัชชาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรจะให้ทางจักรยานกระจายไปทุกอำเภอทุกตำบล

จากนั้นที่ประชุมได้รับฟังร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หน่วยเลขานุการกิจได้จัดกระบวนการเตรียมไว้ไปทีละประเด็น ออกความเห็น และยกมือรับรอง   สำหรับประเด็นการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนั้น ผู้แทนชมรมฯ ได้รับเชิญขึ้นเวทีเป็นวิทยากรให้ข้อมูลความรู้แก่ที่ประชุม ซึ่งนายกวินได้เน้นไปที่การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในช่วงสามปีที่ผ่านมาที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวและมอบหมายให้ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นแกนนำชมรมฯได้ทำงานในระดับประเทศกับกระทรวงและกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสานกับหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น  คุณกวินเสริมด้วยว่า การเดินและการใช้จักรยานให้ผลดีทุกด้านไม่เพียงแต่ด้านสุขภาพ และเป็นทิศทางที่สังคมโลกกำลังจะก้าวไปเพื่อให้เกิดเมือง-สังคมที่น่าอยู่และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และชมรมฯ ถือเป็นภารกิจที่จะร่วมมือและสนับสนุนทุกฝ่าย รวมทั้งสมัชชาสุขภาพและภาคีในแต่ละจังหวัด ในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน โดยเฉพาะในด้านวิชาการ และชมรมฯ ยังมีทุนเล็กๆ ในการสนับสนุนความริเริ่มในการสร้างชุมชนจักรยานจากชมรมฯเอง และช่วยบริหารโครงการชุมชนจักรยานสุขภาวะให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอีกด้วย

ผู้ว่าฯ รับมอบมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในช่วงสุดท้ายของสมัชชาฯ ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางมารับข้อเสนอมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งนี้ และได้กล่าวว่าอยากให้มีตัวแทนของแต่ละประเด็นที่เสนอมา ประเด็นละ ๒ คน มาร่วมปรึกษาหารือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมกับทางราชการในการดำเนินงานตามมติสมัชชาฯ โดยเฉพาะในส่วนการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานนั้น ท่านผู้ว่าฯ กล่าวว่าอยากให้เด็กๆ สามารถขี่จักรยานมาโรงเรียนได้ ซึ่งตรงกับแนวคิดของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชมรมฯ จึงจะติดต่อประสานงานไปทางท่านผู้ว่าฯ และสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการขับเคลื่อนให้มีการนำมาปฏิบัติให้เป็นจริงต่อไป

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศ

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น