Home / เครือข่ายฯ ขอนแก่่น ยื่น 8 ข้อเสนอใส่ใจผู้ใช้จักรยาน

เครือข่ายฯ ขอนแก่่น ยื่น 8 ข้อเสนอใส่ใจผู้ใช้จักรยาน

เครือข่ายผู้ใช้จักรยานฯ ขอนแก่น “รวมพลัง ใส่ใจคนปั่นจักรยาน”

ยื่นข้อเสนอ 8 ข้อ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้ผู้ใช้จักรยานและรักการเดินขอนแก่น      

         ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานกรรมการกำกับทิศโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานสู่นโยบายสาธารณะประเทศไทย และรองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมงาน เครือข่ายผู้ใช้จักรยานฯ ขอนแก่น “รวมพลัง ใส่ใจคนปั่นจักรยาน” หนึ่งในภาคีเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน ประจำจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณศาลหลักเมือง จ.ขอนแก่น

          ก่อนการเปิดงาน ทพ.อนุศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุพรรณบุรี พร้อมได้เชิญให้ ผศ.ดลชัย ศรีสำราญผู้ช่วยอธิการบดี ม.ขอนแก่น เล่าเรื่องเส้นทางจักรยานในม.ขอนแก่นระยะทางกว่า 12 กม.ที่ลงทุนไปกว่า 10 ล้านบาท และ มข. โดยคณะศึกษาศาสตร์ จะดำเนินการจัดตั้งรงเรียนจักรยาน เพื่อฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและประขาขนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต่อไปด้วย ทั้งนี้ โรงเรียนจักรยานจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสร้างชุมชนจักรยานทั่วประเทศในระยะเวลาที่กำลังจะมาถึงนี้

           ประธานชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่น คุณสุรพงศ์  ใจเมือง  และเครือข่ายฯ  41 กลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 800 คน จากหลากหลายกลุ่มอาชีพ ทั้งผู้บริหาร และผู้นำองค์กรสำคัญๆ สังกัดอยู่ในกลุ่มด้วย ซึ่งช่วยให้สร้างสานความเข้าใจในวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานเครือ ข่ายฯ ได้ดียิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายฯ เพื่อสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้เป็นไปอย่างคึกคักและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครือข่ายฯ เริ่มเห็นความสำคัญของการมีข้อมูลทางวิชาการ จึงได้มีการสำรวจและศึกษาสถานการณ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของชาวขอนแก่น  ผลการสำรวจสามารถนำข้อมูลมาประมวลและสรุป จัดทำเป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ และท้องถิ่น ดังนี้

(1) การปรับผิวจราจรถนนในเส้นทางหลักสำคัญ

(2) การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการจอดจักรยานในจุดสำคัญๆ ที่ประชาชนนิยมไปใช้บริการ

(3) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในจุดสำคัญๆ

(4) ให้เห็นความสำคัญกับทางเดินเท้าที่สามารถจูงหรือปั่นจักรยาน

(5) จัดให้มีเส้นทางจักรยานในสวนสาธารณะ

(6) จัดให้มีป้ายจราจรใส่ใจคนใช้จักรยาน

(7) ส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานในหน่วยงานและองค์กร

(8) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั่วเมืองเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

   ทพ.อนุศักดิ์  ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในลำดับต่อไป เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับข้อเสนอจากเครือข่ายฯ ขอนแก่น

  • ข้อเสนอการปรับผิวจราจรให้สมาชิกเครือข่ายช่วยกันสำรวจและรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแก้ไข
  • สถานที่จอดจักรยานสามารถเสนอแนะและติดตามได้อย่างต่อเนื่อง และต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมการใช้สถานที่เหล่านี้นอย่างเป็นรูปธรรม
  • ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำรวจและเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการจัดตั้งงบประมาณดำเนินการ
  • การสำรวจการใช้เส้นทางคนเดินร่วมกับจักรยาน ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย
  • เส้นทางจักรยานเพื่อสุขภาพในสวนสาธารณะเป็นโครงการที่องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถวางแผนดำเนินการได้ทันที
  • การจัดทำป้ายจราจรเครือข่ายควรเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล ตำรวจจราจร ขนส่งจังหวัด และสภาทนายความประจำจังหวัด รวมทั้งสถานที่ที่ส่งเสริมการใช้จักรยาน เช่น โรงเรียน สถานที่ราชการ เพื่อหารือในเรื่องนี้ต่อไป
  • การส่งเสริมการใช้จักรยานในหน่วยงานและองค์กรสามารถใช้สื่อจากทางโครงการผลักดันทั้งวารสารและเครือข่ายออนไลน์เป็นแนวทางในการประสานให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมตามสภาวะความพร้อมของแต่ละแห่ง
  • การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในเมืองโดยการขอความร่วมมือทั้งจากท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันได้ โดยการให้เครดิตแก่หน่วยงานที่เข้าสนับสนุนด้วย

สำนักงานโครงการฯ
28 ก.ค. 56

Comments

comments

Check Also

ระดมผู้เชี่ยวชาญช่วยเสริมพลังเมืองที่อยากเป็นมิตรกับการเดินและจักรยาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น