Home / ชมรมฯ เริ่มพัฒนาหลักสูตรการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา

ชมรมฯ เริ่มพัฒนาหลักสูตรการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา

ชมรมฯ ในฐานะแกนกลางขับเคลื่อนมติสช. จัดทำ “โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้และทักษะการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา” ขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสนอต่อกระทรวงศึกษาฯ และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม เป็นรูปธรรมในการพัฒนาสถานศึกษาที่ชูประเด็นการเดินและการใช้จักรยาน  เริ่มดำเนินการขั้นตอนที่ ๑ ด้วยการจัดการประชุมวิเคราะห์หลักสูตรไปเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่สำนักงานชมรมฯ 

Comments

comments

Check Also

ระดมผู้เชี่ยวชาญช่วยเสริมพลังเมืองที่อยากเป็นมิตรกับการเดินและจักรยาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น