Home / ชมรมฯ เข้าพบสำนักนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมรมฯ เข้าพบสำนักนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ คณะผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้แก่ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธาน, นายกวิน ชุติมา กรรมการ และนายพีระ เนตรวีระ ผู้ประสานงาน ได้เข้าพบนายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือถึงการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ มติ ๕.๑ เรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  

Comments

comments

Check Also

ระดมผู้เชี่ยวชาญช่วยเสริมพลังเมืองที่อยากเป็นมิตรกับการเดินและจักรยาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น