Home / ประชุมเวทีสรุปผลและปิดโครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ)

ประชุมเวทีสรุปผลและปิดโครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ)

ประชุมเวทีสรุปผลและปิดโครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ) 

 ตามที่ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club: TCC) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ) นับจากเดือนมิถุนายน 2557- สิงหาคม 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จุดประกายแนวคิดการสร้างชุมชนจักรยาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ ติดตามประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งสังเคราะห์องค์ความรู้จากการดำเนินงานของภาคีที่รับทุนในการสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ โดยมีโครงการย่อยร่วมขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนจักยานเพื่อสุขภาวะทั้งสิ้นจำนวน 78 ชุมชนนั้น

อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ ประชุมเวทีสรุปผลและปิดโครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ)

Comments

comments

Check Also

ระดมผู้เชี่ยวชาญช่วยเสริมพลังเมืองที่อยากเป็นมิตรกับการเดินและจักรยาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น