Home / โครงการผ้าป่าเพื่อหมาแมว

โครงการผ้าป่าเพื่อหมาแมว

ปิดจองเสื้อจักรยานรุ่น "ผ้าป่าเพื่อหมาแมว" 

https://docs.google.com/forms/d/19OhBmOm7818FentZbPT1wCULNpbBh6K1yVnCofgBsdE/viewform

 

รายชื่อผู้สั่งจองเสื้อจักรยานผ้าป่าเพื่อหมาแมว และกำหนดวันการส่งเสื้อสามารถดูได้ในลิงค์ด้านล่างนี้

รายชื่อผู้สั่งจองและกำหนดส่งเสื้อปั่นผ้าป่าเพื่อหมาแมว 23 พ.ค. – 23 มิ.ย. 59

 

 

ต้วอย่างเสื้อจักรยาน 

 

 

อ่านรายละเอียดโครงการผ้าป่าเพื่อหมาแมว เพิ่มเติม ด้านล่างนี้นะครับ 🙂 

 

๑.  หลักการและเหตุผล

วัดเวฬุวนาราม ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  เป็นวัดที่อุปการะสุนัขและแมวที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่วัดมากกว่า 500 ตัว ด้วยความเมตตาของ พระมหาวิชัย อัคคเตโช เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม มานานกว่า 27 ปีแล้ว แม้ว่าทางวัดจะมีการติดตั้งป้ายขอความร่วมมือไม่ให้นำสุนัขมาปล่อย แต่จำนวนกลับไม่ได้ลดลง และปัจจุบันยังมีผู้ที่นำมาปล่อยและทิ้งให้เป็นภาระกับทางวัดอย่างต่อเนื่อง โดยที่สุนัขและแมวที่ถูกทิ้งไว้ บางตัวเจ้าของจ้างแท็กซี่จากพื้นที่อื่นให้นำมาปล่อยที่วัด บางตัวเจ้าของกลับไปต่างประเทศแล้วทิ้งสุนัขและแมวให้อยู่บ้านเพียงลำพังแบบไม่รู้ว่าเจ้าของจะกลับมาดูแลหรือไม่ บางตัวดุร้ายเจ้าของเลี้ยงไม่ไหว บางตัวชอบหนีออกจากบ้านไปทำร้ายคนอื่น บางตัวถูกมนุษย์ทรมาน เช่น ถูกล่ามเชือกกลางทุ่งนา และกำลังจะถูกนำไปทำเป็นอาหาร มีผู้พบเห็นได้ทันจึงขอซื้อ ไถ่ชีวิตมาด้วยเงินของทางวัด เป็นต้น  

ผลที่ตามมาคือ ทำให้ทางวัดต้องหาค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นบาทต่อเดือน  ที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู ค่ายารักษาโรค ค่าทำหมัน และค่าทำพิธีศพให้กับสุนัขและแมวที่รับเลี้ยงไว้   ซึ่งเป็นภาระที่หนักมากสำหรับวัดในต่างจังหวัดที่มิได้มีรายได้อะไรมากมาย และในบางเดือนอาหารไม่เพียงพอทำให้สุนัขและแมวที่อยู่ในวัดตกอยู่ในสภาพที่ผอมโซ เพราะทานอาหารไม่เต็มที่

ชมรมฯ เล็งเห็นถึงความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นของทางวัดเวฬุวนารามที่ต้องการสงเคราะห์สัตว์ที่ตกอยู่ในความทุกข์ กอปรกับชมรมเองมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลเพื่อรับบริจาคปัจจัยช่วยเหลืองานสาธารณะกุศลต่างๆอยู่แล้ว  จึงดำริให้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลเพื่อรับบริจาคปัจจัยจากสาธุชนทั่วไปจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดลำปางครั้งนี้ขึ้น

 

๒. วัตถุประสงค์

 1. เป็นกิจกรรมเพื่อเป็นการฉลองในวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
 2. เป็นการแสดงถึงความรักและความเมตตาที่มีต่อสัตว์เลี้ยง ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการส่งเสริมค่านิยม และ สิ่งที่ดีงามเพื่อสร้างค่านิยมอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่กับสังคมไทย
 3. เพื่อเป็นตัวอย่างของการบูรณาการกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกล เข้ากับการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะกุศล หรือกิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านประเพณีไทยคือการทอดผ้าป่า   
 4. กระตุ้นให้เกิดการความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายผู้รักการเดินและการใช้จักรยานตามจังหวัดที่ปั่นจักรยานผ่านไป
 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorizing Travel)

๓. รูปแบบกิจกรรม

รูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการปั่นจักรยานทางไกลเพื่อรับบริจาคปัจจัย มีลักษณะดังต่อไปนี้

1)  จักรยานจะมี กระเป๋าสัมภาระ เต็นท์ เครื่องนอน และ พุ่มรับบริจาค พร้อมอุปกรณ์รับบริจาค อาทิ ไม้ปักพุ่ม คลิปหนีบเงิน ธงธรรมจักร และธงครบรอบ 25 ปี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

2) ปัจจัยที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันจะมีกรรมการร่วมกันนับและนำไปฝากเข้าบัญชีเฉพาะของโครงการในวันรุ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการจัดการและเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสเรื่องปัจจัยบริจาค จะมีการแจ้งยอดทำบุญทุกวัน และไม่มีการถอนเงินในบัญชีจนกว่าจะจบกิจกรรม  

3) การปั่นจักรยานเพื่อรับบริจาค จะกำหนดระยะทางปั่นแต่ละวัน ไม่เกิน 100 กิโลเมตร หรือ ใกล้เคียง (แล้วแต่ระยะระหว่างเมือง) โดยไม่ใช้รถบริการ หรือ ใช้น้อยที่สุด

4) ในการปั่นจักรยานทางไกลเพื่อรับบริจาคปัจจัย ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบเรื่อง อาหาร และ เครื่องดื่ม ด้วยตนเอง ในกรณีที่มีการสนับสนุน เช่น เรื่องการจัดเลี้ยง ทางชมรมจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

5) ที่พักในแต่ละวันมีสองรูปแบบ คือ กางเต็นท์ และ พักโรงแรมหรือรีสอร์ท ซึ่งให้เป็นไปตามความสมัครใจของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นทางไกล โดยที่พักทั้งสองรูปแบบจะถูกจัดไว้ใกล้กันมากที่สุดเพื่อสะดวกในการจัดการและการประสานงานในแต่ละวัน ในกรณีที่สมาชิกต้องการพักที่โรงแรม สมาชิกต้องออกค่าใช้จ่ายเอง โดยทางชมรมมีรายชื่อโรงแรมและอัตราค่าห้องพักให้เป็นข้อมูลเท่านั้น  

6) ผู้ร่วมทริปทุกท่านต้องรับผิดชอบตนเองในการเดินทางกลับ (คน จักรยาน และสัมภาระ) โดยทางเลือกในการเดินทาง สามารถทำได้โดย การโดยสารรถไฟ รถบัส หรือเครื่องบิน (สายการบินนกแอร์ อนุญาตให้นำจักรยานขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)   

๔. เส้นทางปั่นจักรยาน

     เส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการรับบริจาค ใช้ถนนสายหลักจากกรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดลำปาง  หรือ อาจสลับเข้าถนนสายรองบ้างในบางพื้นที่ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังต่อไปนี้

วันที่/เดือน

(กรกฎาคม 2559)

เส้นทาง

ระยะทาง (โดยประมาณ)กิโลเมตร

วันเสาร์ ที่ 16 ก.ค. 59

กรุงเทพมหานคร – จ.พระนครศรีอยุธยา

90

วันอาทิตย์ ที่ 17 ก.ค.59

จ.พระนครศรีอยุธยา– จ.ชัยนาท

120

วันจันทร์ ที่ 18 ก.ค.59
(รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ)

จ.ชัยนาท – จ.นครสวรรค์

60

อังคาร ที่ 19 ก.ค.59
(วันอาสาฬหบูชา)

จ.นครสวรรค์ – จ.กำแพงเพชร

120

วันพุธ ที่ 20 ก.ค.59
(วันเข้าพรรษา)

จ.กำแพงเพชร – จ.ตาก

90

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ก.ค.59

จ.ตาก – อ.เถิน

80

วันศุกร์ ที่ 22 ก.ค.59

อ.เถิน – จ.ลำปาง

80

วันเสาร์ ที่ 23 ก.ค.59

พิธีทอดผ้าป่า ณ.วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

10

๕. กลุ่มเป้าหมาย

     นักปั่นจักรยานที่สนใจในกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลเพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง

๖. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้

 • ทำหนังสือขออนุญาตจากทางวัดในการจัดกิจกรรม
 • เสนอโครงการ พร้อมงบประมาณเพื่อ ให้คณะกรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยพิจารณาเพื่ออนุมัติ 
 • จัดเตรียมแผนการเดินทาง และสำรวจพื้นที่ (ที่พัก ระยะทาง เส้นทาง และอื่นๆ)
 • ประสานงานเพื่อหาองค์กรร่วมจัด และองค์กรที่สนับสนุนโครงการ
 • จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาค
 • จัดทำเอกสาร และประชาสัมพันธ์โครงการ
 •  ระบุช่องทางสื่อสาร การรับสมัคร และ ช่องทางการรับบริจาค
 • จัดทำสิ่งของที่ระลึกในโครงการ – เสื้อยืด เสื้อจักรยาน ถุงแขน และอื่นๆ
 • จัดประชุมผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบของกิจกรรม
 • จัดหาของที่ต้องใช้ในโครงการ เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด พุ่มผ้าป่า ธงธรรมจักร และ ธง 25 ปี ชมรมฯ
 • วางแผนเพื่อควบคุมและจัดการทริป
 • กิจกรรมปั่นระหว่างวันที่ 16 – 23 กรกฏาคม พ.ศ.2559
 • ถวายปัจจัยทางวัด
 • ทำการปิดบัญชีรับบริจาค
 • จัดทำใบอนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบริจาคปัจจัย (ในกรณีที่ต้องการใบอนุโมทนา)
 • มอบหนังสือขอบคุณองค์กรร่วมจัด และองค์กรสนับสนุน
 • สรุปผลการทำโครงการและเผยแพร่ในวารสารคลอโรฟิลล์และตามสื่อต่างๆ

๗. ระยะเวลา

      ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม  พ.ศ.2559

๘. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

    ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง กรกฏาคม  จะมีการเผยแพร่แนวคิดของการจัดกิจกรรมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ผ่าน    ช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้

Ø เว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Ø เว็บไซต์ของ สสส

Ø เว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก ของชมรมจักรยานต่างๆทั่วประเทศ 

Ø สถานีวิทยุชุมชนที่อยู่ตามแนวเส้นทางที่ขบวนผ้าป่าปั่นจักรยานผ่าน

Ø ผู้นำชุมชนที่อยู่ตามแนวเส้นทางที่ขบวนผ้าป่าปั่นจักรยานผ่าน

Ø สถานีโทรทัศน์ต่างๆ

Ø หนังสือพิมพ์หลัก และ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

Ø วารสาร หรือ นิตยสารสัตว์เลี้ยง

Ø ร้านขายอาหาร และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

Ø คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ประชาสัมพันธ์การทำงานตลอดระยะเวลา 25 ปี ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 2. เกิดค่านิยมที่ดีในการแสดงออกถึงความรักและความเมตตาที่มีต่อสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ อันเป็นการส่งเสริมค่านิยม และสิ่งที่ดีงามเพื่อสร้างค่านิยมอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่กับสังคมไทย
 3. เกิดกิจกรรมต้นแบบในการการบูรณาการกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกล เข้ากับการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะกุศล หรือกิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านประเพณีไทยคือการทอดผ้าป่า
 4. เกิดการความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายผู้รักการเดินและการใช้จักรยานตามจังหวัดที่ปั่นจักรยานผ่านไป
 5. เกิดกระแสความนิยมการท่องเที่ยวแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorizing Travel)ในกลุ่มนักปั่นจักรยานในประเทศไทย
 6. เกิดการความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายผู้รักการเดินและการใช้จักรยานทั่วประเทศ

 

รายละเอียดสอบถามรายละเอียดที่คณะทำงาน(ผ้าป่า)หมาแมว 

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

เลขที่ 14 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กทม. 10400

โทรศัพท์ 02 618 5990 โทรสาร 02 618 4430

 

www.thaicyclingclub.org  facebook.com/thaicycling 

 

Comments

comments

Check Also

ระดมผู้เชี่ยวชาญช่วยเสริมพลังเมืองที่อยากเป็นมิตรกับการเดินและจักรยาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น