Home / ภัยพิบัติ โลกร้อน และจักรยาน…คนละเรื่องเดียวกัน

ภัยพิบัติ โลกร้อน และจักรยาน…คนละเรื่องเดียวกัน

MOU ระหว่างชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(TCC)  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)และองค์กรสหประชาชาติองค์กรหนึ่งที่ว่าด้วยการลดภัยพิบัติ (disaster)  ที่เรียกขานกันในชื่อ UNISDR อันเป็นชื่อย่อเก่าของ United Nations Office for Disaster Risk Reduction เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการ “สร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

Comments

comments

Check Also

ระดมผู้เชี่ยวชาญช่วยเสริมพลังเมืองที่อยากเป็นมิตรกับการเดินและจักรยาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น