Home / บทความ (page 18)

บทความ

จักรยานกับเทคโนโลยีจะช่วยยุโรป(และไทย)ให้รอดพ้นจากโรคอ้วนได้หรือไม่

จักรยานกับเทคโนโลยีจะช่วยยุโรป(และไทย)ให้รอดพ้นจากโรคอ้วนได้หรือไม่

Read More »

13 ข้อ ควรบอกต่อ วิธีป้องกันหรือลดโอกาสจักรยานถูกขโมย

๑.จอดในสถานที่ที่มีจักรยานคันอื่นจอดอยู่ด้วย ยกเว้นแต่จะไม่มีจักรยานอื่นอยู่ก่อนจริงๆ เพราะทำให้มีโอกาสเป็นเป้าหมายน้อยกว่าจอดอวดโฉมอยู่หนึ่งเดียว

๒.จอดจักรยานไว้ในสถานที่ซึ่งมองเห็นได้ง่ายหรือเห็นได้ตลอดเวลา โดยสายตาเราเองหรือสายตาผู้อื่น เพราะเมื่อเราล็อคจักรยาน การตัดล็อคหรือโซ่จะทำไม่ได้
    หรือทำได้ยากขึ้น การปลดล็อคก็ต้องใช้ทักษะและเครื่องมือที่คนร้ายที่ไม่ใช่มืออาชีพจะไม่มี

Read More »

สมาชิกสภายุโรปชวนคนเลิกใช้รถมาขี่จักรยาน

มิชาเอล เครเมอร์เป็นสมาชิกสภายุโรปจากประเทศเยอรมัน และเป็นสมาชิกของกลุ่มกรีน/พันธมิตรเสรียุโรป (Green/European Free Alliance)ในรัฐสภายุโรป ผู้อยากจะให้ประชาชนในทวีปยุโรปที่ประสงค์จะเปลี่ยนมาเดินทางในชีวิตประจำวันด้วยจักรยาน สามารถเลือกวิธีการเดินทางนี้ได้ง่ายขึ้น ด้วยการเพิ่มงบประมาณของสหภาพยุโรปไปสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางจักรยาน  ตัวเขาเองนั้นเลิกใช้รถยนต์หันมาใช้จักรยานตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ แล้ว มาอ่านกันนะครับว่า สส.ยุโรปเขาคิดเขาทำอะไร และ สส.ไทยเราควรทำอะไร

Read More »

กิจกรรมทางกาย และคำแนะนำสำหรับการมีกิจกรรมทางกายในช่วงอายุต่างๆ

กิจกรรมทางกาย

          กิจกรรมทางกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวของร่างกายโดยกล้ามเนื้อและกระดูกที่ทำให้เกิดการเผาพลาญพลังงาน

(องค์การอนามัยโลก 2553)

 

Read More »

ความเคลื่อนไหว Bike to school: โรงเรียนบ้านหินโหง่น จ.อุทัยธานี

"ขบวนการจักรยานไอ้มดแดง" เริ่มแล้วที่โรงเรียนบ้านหินโหง่น จ.อุทัยธานี
เริ่มแรกที่เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Bike to school มาขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ มายังโรงเรียน

Read More »

ความเคลื่อนไหวของ Bike to school: โรงเรียนบ้านสะพือใต้ จ.อุบลราชธานี

ความเคลื่อนไหวของ Bike to school:

หัวหน้ากิจกรรม Bike to school: เด็กหญิงศิริรัตน์ เปรมรัตน์ โรงเรียนบ้านสะพือใต้ จ.อุบลราชธานี เล่าความเคลื่อนไหวกิจกรรมมาปั่นจักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ หลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากผ่านการคัดเลือกจากโครงการผลักดันการเดินฯ ปีที่ 1

Read More »

ขี่จักรยานทำให้เด็กมีสมาธิ

นีลส์ เอ็กลุนด์ แห่งมหาวิทยาลัย Aarhus ในประเทศเดนมาร์ค ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร การออกกำลังกาย และการมีสมาธิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีชื่อว่า “การทดลองมวลชน ๒๐๑๒” (Mass Experiment 2012) ที่ศึกษาเด็กชาวเดนมาร์คอายุ ๕ ถึง ๑๙ ปี เกือบ ๒๐,๐๐๐คน และพบว่าผลออกมาผิดจากความคาดหมายของเขา นั่นคือการออกกำลังกายมีผลต่อการมีสมาธิมากกว่าอาหาร แม้ว่าการกินอาหารเช้าและอาหารกลางวันมีผลแน่นอน แต่ก็ไม่มากเท่าการออกกำลังกาย เด็กที่ขี่จักรยานหรือเดินไปโรงเรียนจะมีสมาธิเพิ่มขึ้นจากปกติต่อไปนานอาจมากถึงสี่ชั่วโมง

Read More »

ที่จอดจักรยานที่ดีควรเป็นอย่างไร?

     ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีคนใช้จักรยานมากมาย ซึ่งเมื่อมีจักรยานมากโอกาสหายก็มีมากตามไปด้วย  ได้เคยมีงานวิจัยเกี่ยวกับจักรยานหาย แล้วพบว่าการกลัวจักรยานหายทำให้คนใช้จักรยานน้อยลง  และมักหันไปใช้จักรยานราคาถูกคุณภาพต่ำมากขึ้น  รวมทั้งพบด้วยว่าคนเนเธอร์แลนด์ที่ใช้จักรยานให้ความสำคัญกับมาตรการการ ป้องกันจักรยานหายอย่างมาก   ดังนั้นหากต้องการส่งเสริมการใช้จักรยานให้สำเร็จก็จำเป็นต้องมีระบบที่จอด จักรยานที่ดีและปลอดภัย

Read More »

เดินๆๆ จะช้าอยู่ใย

เดินๆๆ ...จะช้าอยู่ใย

 

การเดินนอกจากจะทำให้ถึงที่หมายแล้ว ยังช่วยสร้างมนุษยชาติ ทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้นและสมองทำงานเข้าที่เข้าทางอีกด้วย

(ภาพจาก oknation.net)

Read More »