Home / ชุมชน เดิน-ปั่น / ชุมชนจักรยาน / ชุมชนบ้านดงกลาง อบต.ดงกลาง จ.พิจิตร

ชุมชนบ้านดงกลาง อบต.ดงกลาง จ.พิจิตร

เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากมูลนิธิโอกาสโดยการสนับสนุนจากโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ ได้นำเสนอแนวคิดชมรมจักรยานเพื่อวิถีชีวิต เมื่อปีพ.ศ.2554 และการมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่ ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางให้ความสำคัญและพร้อมเป็นกำลังหลักในการผลักดันแนวคิดการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนทำให้ชมรมจักรยานตำบลดงกลางสามารถดำเนินงานสร้าง “ชุมชนจักรยาน ชุมชนสุขภาวะ” ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในช่วงเริ่มต้น มูลนิธิโอกาส ร่วมกับอบต.ดงกลาง และชุมชนลงมือสำรวจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชุมชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับอบต. ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 3 ปี และเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ชวนกันปั่นจักรยานในหลากหลายโอกาส เช่น ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อการพักผ่อน เพื่อการรณรงค์ประเด็นสาธารณะ หรือแม้แต่การปั่นจักรยานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

ตลอดเส้นทางการทำงานส่งเสริมกิจกรรม “การเดิน” และ“การใช้จักรยาน” เพื่อการพัฒนาสู่ “ชุมชนสุขภาวะ” ของชมรมจักรยานตำบลดงกลาง พบว่า กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำจักรยาน เกิดการตื่นตัวและสนใจปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเด็นการปั่นจักรยานกลายเป็นหัวข้อสนทนาอยู่เสมอ และยังเกิดกลุ่ม “อาสาสมัคร” ออกปั่นจักรยานรณรงค์ในทุกวันศุกร์ ขณะที่อบต. ดงกลาง ก็ลงมือปรับภูมิทัศน์และเส้นทางริมคลอง เพื่อให้คนในชุมชนปั่นจักรยานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พร้อมบรรจุแผนชุมชนจักรยานไว้ในแผนของท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนจักรยานเพื่อวิถีชีวิตอย่างเป็นระบบ

Comments

comments

Check Also

จุดประกายคนไทยใช้จักรยาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น