Home / ชุมชน เดิน-ปั่น / ชุมชนจักรยาน / ชุมชนจักรยาน-เมืองน่าอยู่ ทต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ชุมชนจักรยาน-เมืองน่าอยู่ ทต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ชุมชนจักรยาน-เมืองน่าอยู่ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

มีแรงขับเคลื่อนด้านนโยบายที่เข้มแข็ง เพราะผู้บริหารเทศบาลเห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และยังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากส่วนราชการในอำเภอเดิมบางนางบวช ทำให้เกิดรูปธรรมในการส่งเสริมให้ชุมชน “เดิน” และ “ใช้จักรยาน” เพื่อร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดี โดยชุมชนได้ลงมติคัดเลือกเส้นทางจราจร เพื่อพัฒนาเป็น “เส้นทางจักรยานชุมชนบ้านท่าช้าง- ชุมชนน่าอยู่” นำไปสู่การเริ่มต้นรณรงค์กับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพราะทั้งสองกลุ่มนี้มีบทบาทในการส่งผ่านแนวคิดไปยังครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน สมาชิกในชุมชน ฯลฯ และยังเป็นต้นแบบของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เด็กนักเรียนสามารถใช้จักรยานไปโรงเรียนได้เป็นประจำ ส่วนอสม.ก็สามารถขี่จักรยานไปเยี่ยมเยียนสมาชิกในชุมชนแทนการเดินหรือใช้รถยนต์ สะดวกต่อการเดินทางไปหาเพื่อนบ้านในระยะทางใกล้ๆ ช่วยประหยัดแรง ประหยัดเงิน ดีต่อสุขภาพของผู้อสม. และยังดีต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย

ขณะเดียวกัน ชุมชนจักรยาน-เมืองน่าอยู่ ทต.เขาพระ ยังได้จัดทำโครงการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการสอนน้องขี่จักรยาน โครงการคลินิกจักรยาน อสม. และค่ายจักรยานเยาวชน พร้อมกับอาศัยพลังของสื่อใหม่ทางสังคม (social media) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานการรณรงค์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

แม้การรณรงค์ส่งเสริมแนวคิดการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันจะพบกับอุปสรรคที่เกิดจากค่านิยมของคนส่วนใหญ่ที่ยังยึดติดกับความสะดวกสบายก็ตามแต่บทเรียนจากประสบการณ์ของชุมชนจักรยานบ้านท่าช้าง ทำให้เรียนรู้ได้ว่า การใช้จักรยานเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชน สามารถทำได้จริง ด้วยพลังความต้องการของชุมชน ควบคู่กับการหนุนเสริมด้านองค์ความรู้ และกำลังใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนา “พลังทางสังคม” นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

Comments

comments

Check Also

จุดประกายคนไทยใช้จักรยาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น