Home / ชุมชน เดิน-ปั่น / ชุมชนจักรยาน / ชุมชนบางผึ้ง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ชุมชนบางผึ้ง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

แนวคิดการสร้าง “ชุมชนบางผึ้ง…ชุมชนจักรยานสร้างสุขภาวะ” เริ่มจากความตั้งใจดี 3 อย่าง คือ

การสร้างความเป็นชุมชนอยู่ดี ใช้ “จักรยาน” เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน

การสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยสโลแกน ติดหู “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย” และ

การมีส่วนช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพราะการเดินและการปั่นจักรยาน

ทำได้โดยไม่ต้องง้อน้ำมัน เท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปในตัว

ชุมชนบางผึ้งยึดหลักการทำงาน “4 ส. สร้างชุมชนจักรยาน” เริ่มจาก ส 1 : สร้างคน, ส 2 : สร้างแรงจูงใจ, ส 3 : สร้างกิจกรรม และ ส 4 : สร้างเครือข่าย บนพื้นฐานสำคัญคือ การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน
ผลดีที่เกิดขึ้น

ทำให้สมาชิกในชุมชนได้รับรู้คุณค่าพลังจากสองขาของตนเอง ซึ่งอาจเคยมองข้ามไป การเริ่มต้นออกเดินและปั่นจักรยาน จึงเป็นการเรียนรู้แนวทางการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ
ทุกคนสามารถปั่นจักรยานโดยไม่จำเป็นต้องใช้จักรยานราคาแพง หรือไม่จำเป็นต้องสวมชุดรัดกุม ผู้หญิงนุ่งปาเต๊ะ ใส่รองเท้าแตะก็สามารถปั่นจักรยานได้ เพราะเราคือ คนใช้จักรยาน ไม่ใช่นักปั่นจักรยาน จากคนเพียง 5 คน ขยายสู่การรวมตัวกันเป็นชมรม และพัฒนาต่อเนื่องกลายมาเป็น “ชุมชนจักรยาน” ในวันนี้ เป็นเพราะมีต้นทุนทางชุมชนที่เข้มแข็ง นั่นคือ ผู้นำชุมชนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ผนวกกับชุมชนเห็นประโยชน์ ภาคีเครือข่ายเกื้อหนุน ชาวชุมชนบางผึ้งจึงปั่นเพื่อขับเคลื่อนพลังทางสังคมผ่านกิโลเมตรแรก (ปีแรก) มาได้บนเส้นทางที่ไม่ลำบากนัก แต่แกนนำก็ยังเห็นว่า จำเป็นต้องเสริมพลังด้านองค์ความรู้ให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เพื่อออกแรงส่งให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องถิ่นพัฒนาสู่ “เมืองน่าอยู่” ได้ไม่ไกลเกินจริง

สร้างความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ด้วยการการใช้จักรยานในการเดินทาง

Comments

comments

Check Also

จุดประกายคนไทยใช้จักรยาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น